Home/Istrazivanja

Naučno-tehnička saradnja

Odeljenje za naučno-tehničku saradnju dr Jovan Pavlov, rukovodilac Odeljenja Institut za kukuruz „Zemun Polje“ је već više od šest decenija lider u oblasti istraživanja, kao i u selekciji i proizvodnji hibridnog kukuruza u našoj zemlji. Pored toga, ZP hibridi kukuruza gaje se u 17 zemalja u inostranstvu, počev od zemalja u regionu, [...]

Naučno-tehnička saradnja2018-03-14T09:31:08+01:00

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Slađana Žilić, šef Grupe dr Milica Radosavljević dr Marijana Simić dr Valentina Nikolić Dušanka Terzić, dipl.inž. Snežana Jovanović, dipl.inž. Marko Vasić, dipl.inž. Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju organizaciono je sastavljena iz hemijske laboratorije i eksperimentalno-proizvodnog pogona za razvoj i proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi zrna žitarica i leguminoza. Istraživačke aktivnosti: Istraživanja [...]

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju2019-11-06T14:31:16+01:00

Agroekologija i agrotehnika

Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza dr Milena Simić, Šef Grupe dr Vesna Dragičević dr Branka Kresović dr Milan Brankov Program istraživačkog rada grupe za Gajenje kukuruza se odnosi na unapređenje gajenja ratarskih useva primenom sistema agrotehničkih mera u prirodnom i irigacionom vodnom režimu, u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog [...]

Agroekologija i agrotehnika2018-03-14T09:31:10+01:00

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju

Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović - Micić, šef Laboratorije dr Snežana Mladenović Drinić dr Dragan Kovačević dr Ana Nikolić dr Danijela Ristić dr Marija Kostadinović master-hemičar, Jelena Mesarović  Istraživačke aktivnosti: Biohemijska i genetička karakterizacija kvaliteta zrna (makro i mikronutrienti) kukuruza i soje, Stvaranje genotipova kukuruza poboljšanog kvaliteta zrna (proteina, β-karotena, fitina) selekcijom pomoću molekularnih markera [...]

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju2018-03-14T09:31:10+01:00

Banka gena

Dr Violeta Anđelković (avioleta@mrizp.rs), viši naučni saradnik Dr Vojka Babić (vbabic@mrizp.rs), naučni saradnik Dr Natalija Kravić (nkravic@mrizp.rs), naučni saradnik Prvo sistematsko sakupljanje lokalnih populacija kukuruza na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je u periodu od 1961- 1964.godine, u organizaciji Jugoslovenskog saveznog udruženja istraživača i Departmana za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Oko 1000 uzoraka [...]

Banka gena2018-03-14T09:31:10+01:00

Biotehnologija

Istraživanje i razvoj - biotehnologija Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović-Micić, naučni savetnik, rukovodilac laboratorije idragana@mrizp.rs dr Snežana Mladenović Drinić, naučni savetnik msnezana@mrizp.rs dr Dragan Kovačević, viši naučni saradnik dkovacevic@mrizp.rs dr Ana Nikolić, naučni saradnik anikolic@mrizp.rs dr Danijela Ristić, istraživač saradnik dristic@mrizp.rs dipl. biol. Marija Kostadinović, istraživač saradnik kmarija@mrizp.rs Istraživačke aktivnosti: Biohemijska [...]

Biotehnologija2018-03-14T09:31:10+01:00

Gajenje kukuruza

Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza dr Milena Simić, Rukovodilac Agrotehnika dr Živorad Videnović dr Života Jovanović dr Branka Kresović mr Miodrag Tolimir Program istraživačkog rada obuhvata proučavanje agrotehničkih mera u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima zemljišta u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. [...]

Gajenje kukuruza2018-03-14T09:31:10+01:00

Osnovno seme

Istraživanje i razvoj - osnovno seme dr Mile Sečanski, Rukovodilac Odeljenja za osnovno seme Predosnovno - selekcionerovo seme kukuruza Anika Kovinčić Mast.dipl.inž. Maja Marinković Spec.dipl.inž. Cilj programa je očuvanje genetičke čistoće i umnožavanje selekcionerovog semena kukuruza. Program rada: Organizacija i proizvodnja selekcionerovog semena metodom “klip na red” u tehničkoj izolaciji [...]

Osnovno seme2018-03-14T09:31:10+01:00

Fiziologija

Istraživanje i razvoj - fiziologija Istraživački tim: dr Mirjana Vuletić, Rukovodilac laboratorije dr Ksenija Marković Ciljevi istraživanja: Identifikacija promena i adaptivnih reakcija nastalih u biljci kukuruza pod uticajem stresa Postavljanje kriterijuma za ocenu otpornosti kukuruza prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine radi stvaranja tolerantnih genotipova Predlaganje tehnologije gajenja radi boljeg prilagođavanja useva [...]

Fiziologija2018-03-14T09:31:10+01:00

OPLEMENJIVANJE KUKURUZA

Istraživanje i razvoj - oplemenjivanje dr Zoran Čamdžija, Rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje OPLEMENJIVANJE KUKURUZA Ciljevi – stvaranje hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti i visokog kvaliteta zrna svih FAO grupa zrenja, pogodnih za različite uslove gajenja, potrebe i namene. Stvaranje i poboljšanje izvornog selekcionog materijala za dobijanje samooplodnih linija [...]

OPLEMENJIVANJE KUKURUZA2018-03-14T09:31:10+01:00
Go to Top