Naučno-tehnička saradnja

Odeljenje za naučno-tehničku saradnju dr Jovan Pavlov, rukovodilac Odeljenja Institut za kukuruz „Zemun Polje“ је već više od šest decenija lider u oblasti istraživanja, kao i u selekciji i proizvodnji hibridnog kukuruza u našoj zemlji. Pored toga, ZP hibridi kukuruza gaje se u 17 zemalja u inostranstvu, počev od zemalja u regionu, Saznaj više...

Naučno-tehnička saradnja2018-03-14T09:31:08+01:00

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Slađana Žilić, rukovodilac Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju dr Marijana Simić dr Valentina Nikolić Snežana Jovanović, dipl. inž. doktorand Beka Sarić doktorand Danka Milovanović Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju organizaciono je sastavljena iz hemijske laboratorije i eksperimentalno-proizvodnog pogona za razvoj i proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi zrna žitarica i leguminoza. Istraživačke Saznaj više...

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju2024-02-28T12:39:10+01:00

Agroekologija i agrotehnika

Agroekologija i agrotehnika Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza Istraživački tim: dr Milan Brankov, šef Grupe, dr Vesna Dragičević, dr Marjenka Tabaković, doktorand Milena Šenk, doktorand Natalija Pavlović Program istraživačkog rada grupe za Gajenje kukuruza se odnosi na unapređenje gajenja ratarskih useva primenom sistema agrotehničkih mera u prirodnom i irigacionom vodnom režimu, Saznaj više...

Agroekologija i agrotehnika2023-02-07T09:25:21+01:00

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju

Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović – Micić, šef Laboratorije, dr Snežana Mladenović Drinić, dr Ana Nikolić, dr Danijela Ristić, dr Marija Kostadinović dr Jelena Vukadinović doktorand Manja Božić Analiza promena na nivou transkriptoma u ranim fazama razvića kukuruza u uslovima niskih temperatura Primena metoda sekvenciranja nove generacije, NGS (Next Generation Sequencing, NGS), u cilju korišćenja Saznaj više...

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju2023-05-16T10:12:14+02:00

Banka gena

Dr Violeta Anđelković (avioleta@mrizp.rs), viši naučni saradnik Dr Vojka Babić (vbabic@mrizp.rs), naučni saradnik Dr Natalija Kravić (nkravic@mrizp.rs), naučni saradnik Prvo sistematsko sakupljanje lokalnih populacija kukuruza na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je u periodu od 1961- 1964.godine, u organizaciji Jugoslovenskog saveznog udruženja istraživača i Departmana za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Oko 1000 uzoraka Saznaj više...

Banka gena2018-03-14T09:31:10+01:00

Biotehnologija

Istraživanje i razvoj - biotehnologija Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović-Micić, naučni savetnik, rukovodilac laboratorije idragana@mrizp.rs dr Snežana Mladenović Drinić, naučni savetnik msnezana@mrizp.rs dr Dragan Kovačević, viši naučni saradnik dkovacevic@mrizp.rs dr Ana Nikolić, naučni saradnik anikolic@mrizp.rs dr Danijela Ristić, istraživač saradnik dristic@mrizp.rs dipl. biol. Marija Kostadinović, istraživač saradnik kmarija@mrizp.rs Istraživačke aktivnosti: Biohemijska Saznaj više...

Biotehnologija2018-03-14T09:31:10+01:00

Gajenje kukuruza

Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza dr Milena Simić, Rukovodilac Agrotehnika dr Živorad Videnović dr Života Jovanović dr Branka Kresović mr Miodrag Tolimir Program istraživačkog rada obuhvata proučavanje agrotehničkih mera u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima zemljišta u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. Saznaj više...

Gajenje kukuruza2018-03-14T09:31:10+01:00

Osnovno seme

Osnovno seme Istraživanje i razvoj - osnovno seme Miloš Crevar, rukovodilac Odeljenja za osnovno i komercijalno seme Predosnovno - selekcionerovo seme kukuruza Anika Kovinčić Mast.dipl.inž. Maja Marinković Spec.dipl.inž. Program rada: Organizacija i proizvodnja selekcionerovog semena metodom “klip na red” u tehničkoj izolaciji Kontrola proizvodnje selekcionerovog semena Sušenje, dorada Saznaj više...

Osnovno seme2024-02-27T16:03:01+01:00

Fiziologija

Istraživanje i razvoj - fiziologija Istraživački tim: dr Mirjana Vuletić, Rukovodilac laboratorije dr Ksenija Marković Ciljevi istraživanja: Identifikacija promena i adaptivnih reakcija nastalih u biljci kukuruza pod uticajem stresa Postavljanje kriterijuma za ocenu otpornosti kukuruza prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine radi stvaranja tolerantnih genotipova Predlaganje tehnologije gajenja radi boljeg prilagođavanja useva Saznaj više...

Fiziologija2018-03-14T09:31:10+01:00

Oplemenjivanje kukuruza

Istraživanje i razvoj - oplemenjivanje dr Jelena Srdić, rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje Oplemenjivanje kukuruza Ciljevi – stvaranje hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti i visokog kvaliteta zrna svih FAO grupa zrenja, pogodnih za različite uslove gajenja, potrebe i namene. Stvaranje i poboljšanje izvornog selekcionog materijala za dobijanje samooplodnih linija kukuruza. Selekcija Saznaj više...

Oplemenjivanje kukuruza2023-02-07T09:24:16+01:00
Go to Top