Uprava za kvalitet

mr Dragica Bengin, rukovodilac Uprave

Marko Vasić dipl. inž., saradnik na poslovima upravljanja kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom Instituta za kukuruz Zemun Polje je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Institut je prvi put sertifikovan od strane Saveznog zavoda za standardizaciju (Potvrda o priznavanju sistema kvaliteta broj QS1-0105 od 27.12.2000. godine, kojom se potvrđuje da je sistem kvaliteta koji sprovodi Institut u saglasnosti sa standardom JUS ISO 9001).

Naučne kompetencije zaposlenih su potvrđene akreditacijom Instituta kao istraživačko razvojnog instituta u oblasti biotehničkih nauka.

Stručne kompetencije zaposlenih su potvrđene akreditacijom Laboratorije za ispitivanje semena prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 i akreditacijom kod Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), kao i sertifikacijom HACCP sistema u proizvodnji brašna za ljudsku upotrebu.

Rukovodstvo Instituta je definisalo Politiku kvaliteta u skladu sa trajnim opredeljenjem da obezbedi efikasnost i efektivnost uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom kroz stalna poboljšavanja. Doprinos ostvarivanju Politike i ciljeva kvaliteta daje svaki zaposleni odgovornim radom, shodno sopstvenim  ovlašćenjima i odgovornostima.