Uprava za kvalitet

dr Zoran Dumanović, rukovodilac Uprave

mr Dragica Bengin

dr Dragana Branković-Radojčić

Sistem menadžmenta kvalitetom Instituta za kukuruz Zemun Polje je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Institut je prvi put sertifikovan od strane Saveznog zavoda za standardizaciju (Potvrda o priznavanju sistema kvaliteta broj QS1-0105 od 27.12.2000. godine, kojom se potvrđuje da je sistem kvaliteta koji sprovodi Institut u saglasnosti sa standardom JUS ISO 9001).

Naučne kompetencije zaposlenih su potvrđene akreditacijom Instituta kao istraživačko razvojnog instituta u oblasti biotehničkih nauka.

Stručne kompetencije zaposlenih su potvrđene akreditacijom Laboratorije za ispitivanje semena prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 i akreditacijom kod Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), kao i sertifikacijom HACCP sistema u proizvodnji brašna za ljudsku upotrebu.

Rukovodstvo Instituta je definisalo Politiku kvaliteta u skladu sa trajnim opredeljenjem da obezbedi efikasnost i efektivnost uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom kroz stalna poboljšavanja. Doprinos ostvarivanju Politike i ciljeva kvaliteta daje svaki zaposleni odgovornim radom, shodno sopstvenim  ovlašćenjima i odgovornostima.