Standardi2018-03-28T10:58:14+02:00

Uprava za kvalitet
ISO standard

dr Zoran Dumanović, rukovodilac Uprave

dr Dragana Branković-Radojčić

dipl. inž. Žika Krstić

dipl. inž. Lazar Janković

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ definiše svoju politiku kvaliteta koju distribuira na sve nivoe, interno i eksterno. Politika kvaliteta se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom (ISO-9001:2008).

Politika kvaliteta

Politika obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga je zasnovana na:

  • zadovoljenju zahteva i ispunjavanju očekivanja korisnika,
  • zadovoljenju svetskih standarda koji se odnose na naše proizvode i usluge,
  • neprestanom naučno-istraživačkom radu u cilju stvaranja novih proizvoda i tehnologija.

Ciljevi kvaliteta su:

  • podizanje kvaliteta proizvoda i usluga unapređenjem postojećih tehnologija i stalnom obukom zaposlenih,
  • razvoj novih proizvoda i usluga u skladu sa zahtevima korisnika praćenjem tržišnih,
  • unapređenje naučno-istraživačkog rada i promovisanje rezultata usavršavanjem zaposlenih i podržavanjem njihove kreativnosti,
  • održavanje ZP brenda među vodećima na domaćem i širenje na stranim tržištima profesionalnim pristupom poslu na svim nivoima.

Svaki zaposleni odgovornim radom daje doprinos ostvarivanju politike i ciljeva kvaliteta. Sistem menadžmenta kvalitetom, usklađen sa standardom ISO-9001:2008, obezbeđuje konkurentnost naših proizvoda i usluga na tržištu i da ostvarivanje bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti u poslovnim aktivnostima.

newspaper templates - theme rewards