Uprava za kvalitet
ISO standard

dr Zoran Dumanović, rukovodilac Uprave

dr Dragana Branković-Radojčić

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ definiše svoju politiku kvaliteta koju distribuira na sve nivoe, interno i eksterno. Politika kvaliteta se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom (ISO-9001:2015).

POLITIKA KVALITETA

Kao naučno istraživačka institucija sa dugom tradicijom i značajnim ostvarenim rezultatima u programima oplemenjivanja, proizvodnje semena, gajenja i korišćenja ZP sorti i hibrida, uspostavili smo i unapređujemo politiku kvaliteta kao bitan deo naše poslovne politike.

Politika obezbeđenje kvaliteta proizvoda i usluga je zasnovana na:

 • zadovoljenju zahteva i ispunjavanju očekivanja kupaca i ostalih zainteresovanih strana,
 • zadovoljenju najviših svetskih standarda koji se odnose na naše proizvode i usluge,
 • kontinuiranom naučno–istraživačkom radu u cilju stvaranja novih proizvoda i tehnologija,
 • unapređenju efektivnosti i efikasnosti procesa,
 • liderstvu i uključivanju zaposlenih,
 • donošenju odluka na osnovu objektivnih podataka,
 • stvaranju klime saradnje, timskog rada, obuka i motivisanje zaposlenih,
 • društveno odgovorno poslovanje i održivog razvoja.

Primenom principa stalnog unapređenja sistema kvaliteta postižemo:

 • podizanje kvaliteta proizvoda i usluga unapređenjem postojećih tehnologija i permanentnom obukom zaposlenih,
 • razvoj novih proizvoda i usluga prema zahtevima korisnika praćenjem trendova tržišta,
 • unapređenje naučno istraživačkog rada i promovisanje rezultata usavršavanjem zaposlenih i podržavanjem njihove kreativnosti,
 • održavanje ZP brenda među vodećima na domaćem i širenje na stranim tržištima profesionalnim pristupom poslu na svim nivoima.

Svaki zaposleni odgovornim radom daje doprinos ostvarivanju politike i ciljeva kvaliteta. Sistem menadžmenta kvalitetom, usklađen sa standardom ISO-9001:2015 omogućava nam da proizvodi i usluge budu konkurentni na tržištu i da ostvarimo bezbednost, pouzdanost i efikasnost u poslovnim aktivnostima.

POGLEDAJTE OBAVEŠTENJE ZA POSLOVNE PARTNERE