dr Branka Kresović

direktor

dr Miodrag Tolimir

zamenik direktora

prof. dr Snežana Petrović

pomoćnik direktora

dr Nenad Delić

direktor Sektora za naučno-istraživački razvoj

dr Goran Todorović

direktor Sektora za semenarstvo

  • Telefon: +381 11 37 56 292
  • Telefon: +381 11 37 56 993
  • Fax: +381 11 37 54 958