Menadžment

dr Miodrag Tolimir
direktor

dr Milena Simić
zamenik direktora

dr Branka Kresović
pomoćnik direktora

Velimir Sretenović
pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

dr Nenad Delić
pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju

dr Goran Todorović
savetnik direktora za poslove semenarstva

dr Violeta Anđelković
direktor Sektora za naučnoistraživački rad

dr Milan Stevanović
direktor Sektora za semenarstvo