Filters Sort results
Reset Apply
ZOMBOR
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI
  dužina vegetacije oko 111 dana
 • VISOKA RODNOST
  za srednje rane hibride (do 14 t/ha)
 • IZUZETNO NIZAK sadržaj vlage u žetvi
 • RASTEGLJIVOST KLIPA
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 333
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 112 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 13,5 t/ha)
 • IZUZETNO BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 335
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI  dužina vegetacije 111 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 13,5 t/ha)
 • IZRAZITO NIZAK sadržaj vlage u žetvi
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 68.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 388
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 115 dana
 • VRLO VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 14 t/ha)
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • Preporuka
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Prilagodljiv za intenzivnije uslove gajenja (do 600 m n.v.)
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4242
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 120 dana
 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 15t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO  otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intezivne i intenzivnije uslove gajenja (do 500 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-72.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 427
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI
  dužina vegetacije
  oko 120 dana

 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 14,5 t/ha)
 • BRZO
  otpušta vlagu u sazrevanju

 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja na plodnijim zemljištima, a ostvaruje visoke prinose i u skromnijim uslovima proizvodnje (do 600 m n.v.)

 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 60.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 434
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 120 dana
 • VISOKA RODNOST
  za srednje rane hibride (do 13 t/ha)

 • IZUZETNO TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Prilagodljiv na skromnije zemljišne i klimatske uslove (do 600 m n.v.)

 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 60.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4567
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI  dužina vegetacije oko 118 dana
 • VRHUNSKI PRINOS za srednje rane hibride (do 14,5 t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intenzivne i skromnije uslove gajenja (do 600 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 457
FAO 450
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 122 dana
 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 15 t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja na plodnijim zemljištima, a ostvaruje visoke prinose i u skromnijim uslovima proizvodnje (do 600 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4744
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI  dužina vegetacije oko 119 dana
 • IZUZETNA RODNOST  za srednje rane hibride (do 15 t/ha)
 • TOLERANTAN  na uslove suše i dejstvo jakih vetrova
 • VEOMA BRZO  otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intenzivne i intezivnije uslove gajenja na plodnijim zemljištima (do 500 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-72.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4790
FAO 450
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 122 dana
 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 15 t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intenzivne uslove gajenja (do 500 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 555
FAO 500
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE STASNI dužina vegetacije oko 125 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje stasne hibride (do 14,5 t/ha)
 • TOLERANTAN na sušu
 • BRZ rani porast
 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja (do 500 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 5550
FAO 500
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE STASNI dužina vegetacije oko 125 dana
 • POTENCIJAL RODNOSTI do 15 t/ha
 • TOLERANTAN na sušu
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja (do 500 m n.v.)

 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 60.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 560
FAO 500
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE STASNI
  dužina vegetacije oko 127dana

 • VRHUNSKI PRINOS za srednje stasne hibride (do 14,5 t/ha)
 • BRZO
  otpušta vlagu u sazrevanju

 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja (do 500 m n.v.)

 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 5601
FAO 500
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE STASNI
  dužina vegetacije oko 125 dana

 • VRHUNSKI PRINOS
  za srednje stasne hibride (do 15,5 t/ha)

 • TOLERANTAN na sušu
 • IZUZETNO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za sve uslove gajenja (do 500 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha

Nema na stanju!
ZP 606
FAO 600
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE KASNI dužina vegetacije oko 130 dana
 • IZUZETNA RODNOST za srednje kasne hibride (do 15,5 t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše u svojoj grupi zrenja
 • Preporuka
 • Široko prilagoljiv za različite uslove gajenja (do 400 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 6263
FAO 600
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE KASNI dužina vegetacije oko 130 dana
 • IZUZETNO VISOKA RODNOST do 15,5 t/ha
 • TOLERANTAN na sušu
 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja (do 400m n.v.)
 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 666
FAO 600
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE KASNI
  dužina vegetacije oko 130 dana

 • VISOKA RODNOST za srednje kasne hibride (do 14,5 t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše u svojoj grupi zrenja
 • Preporuka
 • Za sve uslove gajenja (do 400 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i žetvu u zrnu
 • Gustina setve 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 677
FAO 600
Hibridi kukuruza
5.390,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE KASNI dužina vegetacije oko 135 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje kasne hibride (do 13,5 t/ha)
 • Preporuka
 • Za plodnija zemljišta i srednje intenzivnu agrotehniku (do 400 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i silažu
 • Gustina setve 50.000-60.000 biljaka/ha, a za silažu 60.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 704
FAO 700
Hibridi kukuruza
5.390,00 рсд
 • Karakteristike
 • KASNI dužina vegetacije oko 135 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje kasne hibride (do 13 t/ha)
 • Preporuka
 • Za različite uslove gajenja, posebno u manjim gustinama (do 400 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i silažu
 • Gustina setve 50.000-60.000 biljaka/ha, a za silažu 55.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 707
FAO 700
Hibridi kukuruza
6.930,00 рсд
 • Karakteristike
 • KASNI dužina vegetacije oko 138 dana
 • IZUZETNA RODNOST za kasne hibride (do 15 t/ha)
 • PRINOS SILAŽE do 70 t/ha
 • Preporuka
 • Pogodan za najplodnija zemljišta u uslovima visoke primene agrotehničkih mera (do 350 m n.v.)
 • Za berbu u klipu i silažu
 • Gustina setve 55.000-60.000 biljaka/ha, a za silažu 60.000-65.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 6119k
FAO 600
Hibridi kukuruza
12.650,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE KASNI  dužina vegetacije oko 130 dana
 • VISOKA RODNOST za hibride kokičara (do 7t/ha)
 • KOKIČAVOST  zapremina kokičavosti je 41-42 cm3/g
 • UKUS, MIRIS, BOJA  prijatnog ukusa, boje i mirisa, leptirastog oblika i bez ostatka perikarpa
 • Preporuka
 • Za plodna zemljišta i uslove intezivne agrotehnike
 • Gaji se do 400 m n.v.
 • Za ljudsku ishranu
 • Gustina setve 55.000-60.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 552b
FAO 500
Hibridi kukuruza
6.270,00 рсд
 • Karakteristike
 • SREDNJE STASNI dužina vegetacije oko 128 dana
 • BOJA zrno bele boje
 • VISOKA RODNOST za srednje stasne hibride (do 13 t/ha)
 • STABILNI PRINOSI visoki i stabilni prinosi belog zrna
 • Preporuka
 • Gaji se do 500 m n.v.
 • Za berbu u klipu i ljudsku ishranu
 • Gustina setve 55.000 - 60.000 biljaka/ha
Nema na stanju!