Filters Sort results
Reset Apply
ZOMBOR
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI
  dužina vegetacije oko 111 dana
 • VISOKA RODNOST
  za srednje rane hibride (do 14 t/ha)
 • IZUZETNO NIZAK sadržaj vlage u žetvi
 • RASTEGLJIVOST KLIPA
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 333
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 112 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 13,5 t/ha)
 • IZUZETNO BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 335
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI  dužina vegetacije 111 dana
 • VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 13,5 t/ha)
 • IZRAZITO NIZAK sadržaj vlage u žetvi
 • Preporuka
 • Pogodan za gajenje u poluintenzivnim i intenzivnim uslovima proizvodnje (do 700 m n.v.)
 • Za ranu žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 68.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 388
FAO 300
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 115 dana
 • VRLO VISOKA RODNOST za srednje rane hibride (do 14 t/ha)
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • Preporuka
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Prilagodljiv za intenzivnije uslove gajenja (do 600 m n.v.)
 • Gustina setve 65.000-75.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4242
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.930,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 120 dana
 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 15t/ha)
 • TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO  otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Za intezivne i intenzivnije uslove gajenja (do 500 m n.v.)
 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 65.000-72.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 427
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI
  dužina vegetacije
  oko 120 dana

 • IZUZETNA RODNOST za srednje rane hibride (do 14,5 t/ha)
 • BRZO
  otpušta vlagu u sazrevanju

 • Preporuka
 • Za intenzivnije uslove gajenja na plodnijim zemljištima, a ostvaruje visoke prinose i u skromnijim uslovima proizvodnje (do 600 m n.v.)

 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 60.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 434
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd
 • Karakteristike
 • SREDNJE RANI dužina vegetacije oko 120 dana
 • VISOKA RODNOST
  za srednje rane hibride (do 13 t/ha)

 • IZUZETNO TOLERANTAN na nepovoljne uslove suše
 • BRZO otpušta vlagu u sazrevanju
 • Preporuka
 • Prilagodljiv na skromnije zemljišne i klimatske uslove (do 600 m n.v.)

 • Za žetvu u zrnu i berbu u klipu
 • Gustina setve 60.000-70.000 biljaka/ha
Nema na stanju!
ZP 4567
FAO 400
Hibridi kukuruza
6.270,00 rsd