U  Šidu pred oko 100 poljoprivrednih proizvođača, 26.01.2023.godine, održana je prezentacija  na kojoj su predstavljeni  ZP hibridi novije kao i najnovije generacije, a takođe i sorte soje i strnih žita. Poljoprivredni proizvođači su pokazali veliku zainteresovanost  za već dobro poznate ZP hibride kao i za hibride koji pripadaju najnovijoj generaciji .  Pored predstavaljanja ZP hibrida, prezentacija je sadržala i deo o programu primene agrotehničkih mera radi redukcije štetnih materija u hrani (akrilamid).