Poljoprivredni proizvođači iz Koceljeve, Uba i Vladimiraca (oko 60 prisutnih) imali su priliku pored novih ZP hibrida da se upoznaju sa projektom Credit Vibes koji je finansiran od strane EU.
Prezentacija ZP hibrida održana je u restoranu Dvorac Ivanović u Koceljevi, 24.02.2023. godine.