U periodu od 4-9. decembra 2022. održan je 8. Svetski kongres o korovima: 8th International Weed Science Congress „ Weed Science in a Climate Change“ u Bangkoku, Tajland. Među učesnicima iz 42 zemlje, ispred  Instituta za kukuruz učešće je uzeo agrotehničar dr Milan Brankov, održavši usmeno izlaganje rada: „Integrated weed management in maize: crop rotation and PRE herbicides“

Na skupu je istaknuto da će potreba za hranom biti sve veća, odnosno koje će sve izazove imati poljoprivredna proizvodnja sa porastom broja stanovnika na planeti. Značajan deo predavanja se odnosio na korove rezistentne na herbicide i mogućnosti njihovog suzbijanja, uticaju klimatskih promena na korove, uvid u novije metode suzbijanja, kao i mogućnostima suzbijanja korova u okviru sistema integrisanih mera.