“Summer Institute in Plant Breeding” je kurs, organizovan od strane “Plant Breeding Center” Univerziteta u Minesoti i „International Plant Biotechnology Outreach“ Univerziteta u Gentu, i održan je na Univerzitetu u Gentu (Belgija) u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine. Kurs je uključivao šest raličitih modula fokusiranih na korišćenje različitih modernih alata u oplemenjivanju biljaka, uključujući molekularne markere koji pokrivaju čitav genom (eng. genomewide markers), CRISPR-CAS tehnologiju, mašinsko učenje; kao i uključivanje genomske predikcije i fenotipizacije u taj proces. Ovaj kurs su sa Instituta za kukuruz pohađale dr Ana Nikolić i Manja Božić, i to module
„Genomewide Markers in Plant Breeding“, koji je održao profesor Reks Bernardo i „Data Bootcamp for Genomic Prediction in Plant Breeding“ koji je održao profesor Aron Lornec.

Dr Bernardo i dr Lorenc su profesori sa Odseka za agronomiju i genetiku biljaka Univerziteta u Minesoti, SAD i izuzetno cenjeni i priznati u oblastima oplemenjivanja, tako da je bila izuzetna čast učiti od njih. Takođe, oba predavača su se u svom radu bavila ili se bave oplemenjivanjem kukuruza što je dodatno doprinelo sticanju novih i dopunjavanju postojećih znanja iz oblasti kojom se bavimo.