Grupa za oplemenjivanje soje

dr Vesna Perić, rukovodilac Grupe

Sorte soje:

Selena

 • grupa zrenja: 0
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: siva
 • boja cveta: ljubičasta
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: svetlo braon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 37,6% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 20,8% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: › 4,5 t/ha
 • optimalna gustina useva: 500.000 biljaka/ha
 • ostala svojstva sorte:
  • dobra adaptibilnost
  • dobra tolerantnost na uslove suše

LELA

 • grupa zrenja: 0
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: siva
 • boja cveta: ljubičast
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: siva
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 41% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 20 % (od suve materije)
 • potencijal prinosa:>4,5 t/ha
 • optimalna gustina useva:500 000 biljaka/ha
 • ostala svojstva sorte:
  • visoka stabilnosot prinosa u godinama sa nepovoljnom količinom i rasporedom padavina

Laura

 • grupa zrenja: I
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: mrkožuta
 • boja cveta: bela
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: crna
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 39,5% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 20,1% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: › 5t/ha
 • optimalna gustina useva: 450.000 biljaka/ha
 • ostala svojstva sorte:
  • sorta bez Kunitz tripsin inhibitora u zrelom zrnu
  • može da se koristi u ishrani ODRASLIH domaćih životinja nepreživara
  • zahteva manji utrošak energije u industrijskoj preradi

Lidija

 • grupa zrenja: II
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: siva
 • boja cveta: bela
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: svetlo braon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 40% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 23,1% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: › 4,5 t/ha
 • optimalna gustina useva: 400 000 biljaka/ha
 • ostala svojstva sorte:
 • sadržaj proteina u zrnu 40% od ukupne suve materije

Olga

 • grupa zrenja: II
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: smeđežuta
 • boja cveta: ljubičasta
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: tamnobraon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 36,7% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 21,8% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: ›4,5t/ha
 • optimalna gustina useva: 400.000 biljaka/ha
 • ostala svojstva sorte:
 • dobra tolerantnost na uslove suše