Proizvodi i usluge – sorte soje

Osoba za kontakt:
dr Mirjana Srebrić

Priznate sorte soje Instituta za kukuruz:

Selena

 • grupa zrenja: 0
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: siva
 • boja cveta: ljubičasta
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: svetlo braon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 37,6% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 20,8% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: ›4,5t/ha
 • optimalna gustina useva: 500 000 biljaka/ha
 • ostale osobine sorte:
  • dobra adaptibilnost
  • dobra tolerantnost na uslove suše

Laura

 • grupa zrenja: I
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: mrkožuta
 • boja cveta: bela
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: crna
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 39,5% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 20,1% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: ›5t/ha
 • optimalna gustina useva: 450 000 biljaka/ha
 • ostale osobine sorte:
  • sorta bez Kunitz tripsin inhibitora u zrelom zrnu
  • može da se koristi u ishrani ODRASLIH domaćih životinja nepreživara
  • zahteva manji utrošak energije u industrijskoj preradi

Lidija

 • grupa zrenja: II
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: siva
 • boja cveta: bela
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: svetlo braon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 40% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 23,1% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: ›4,5t/ha
 • optimalna gustina useva: 400 000 biljaka/ha
 • ostale osobine sorte: sadržaj proteina u zrnu 40% od ukupne suve materije

Olga

 • grupa zrenja: II
 • tip rasta stabla: indeterminantan
 • boja malja: smeđežuta
 • boja cveta: ljubičasta
 • boja zrna: žuta
 • boja hiluma: tamno braon
 • poleganje (1-5): 1
 • osipanje (1-5): 1
 • sadržaj proteina: 36,7% (od suve materije)
 • sadržaj ulja: 21,8% (od suve materije)
 • potencijal prinosa: ›4,5t/ha
 • optimalna gustina useva: 400 000 biljaka/ha
 • ostale osobine sorte: dobra tolerantnost na uslove suše