Sektor za semenarstvo

dr Milan Stevanović, direktor Sektora

Sektor za semenarstvo obuhvata delatnosti organizacije i kontrole proizvodnje komercijalnog semena, kao i berbu, sušenje i doradu semena. Osnovni cilj je da se proizvede seme vrhunskog kvaliteta, shodno visokim zahtevima kako domaćeg, tako i inostranog tržišta. Samo na ovaj način se može ostvariti potencijal rodnosti hibrida i doći do izražaja na poljima proizvođača.
Podeljen je na dve organizacione jedinice:

Odeljenje za osnovno i komercijalno seme

Miloš Crevar, dipl.inž.
Jovan Pešić, dipl.inž.
Nikola Ćurčić, dipl.inž.
Nebojša Radosavljević, dipl.inž.

Osnovni elementi koji opredeljuju uspešnu proizvodnju su planiranje, izbor parcele-proizvođača, izbor sistema setve u skladu sa genotipom koji se proizvodi, planiranje i izvođenje agrotehničkih mera, uklanjanje netipičnih biljaka i berba.
Delatnosti Odeljenja se mogu podeliti na sledeće celine:

 • Organizacija proizvodnje semena kukuruza i soje
 • Kontrola proizvodnje semena
 • Organizacija berbe, sušenja i dorade semena
 • Izdavanje naloga za doradu semena
 • Praćenje kvaliteta procesa sušenja i dorade semena

Odeljenje za doradu semena

mr Mioljub Mišović
Goran Pošarac, dipl. inž

Doradni centar “Zemun Polje” kao osnovnu delatnost ima doradu sledećih semenskih useva:

 • kukuruz
 • pšenica
 • soja
 • ječam

Ceo proces od prijema i sušenja, pa do dorade i pakovanja semena je automatizovan. Semenski kukuruz se kalibrira u 2 frakcije i pakuje se u vreće po 25.000 semena za domaće tržište, a za inostrana tržišta po zahtevu kupca. Posebna pažnja se posvećuje smanjenju oštećenja i gubitaka zrna u toku prijema, sušenja i dorade. U doradnom centru je ugrađen šaržni zaprašivač za precizno tretiranje semena fungicidima i insekticidima, pa je svako seme na taj način tretirano jednakom dozom, čime se kasnije smanjuje osipanje pri setvi. Kapacitet doradnog centra je 5.000 t semenskog kukuruza i 2.500 t semena strnih žita.
Doradni centar „Zemun Polje“ je odlično pozicioniran za sve vidove transporta:

 • Železnička pruga ulazi u magacin
 • Udaljen je 1 km od auto puta Beograd-Novi Sad
 • Udaljen 15 km od aerodroma Beograd
 • Udaljen 20 km od rečne luke Beograd