Poslovni partneri Instituta iz Iraka i Irana boravili su u poseti Institutu u periodu od 11.09 -14.09.2023.godine.

Poseta je organiozovana u saradnji sa kompanijom “ARD Unifert”, koja je predstavnik Instituta za tržišta Bliskog Istoka.

Za vreme posete gosti su upoznati sa najnovijim asortimanom ZP hibrida, a upriličen je i obilazak semenske proizvodnje u Ratkovu, kao i poseta lokalnom Danu polja ZP hibrida u Paragama.