Institut za kukuruz „Zemun Polje“ je, dana 19.10.2018. godine, posetila privredna delegacija Čečenske Republike, predvođena Ministrom poljoprivrede M. M. Dadaevim uz posredstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Cilj posete je bio razmatranje moguće poslovne saradnje između Instituta i zainteresovanih kompanija iz agroindustrijskog sektora Republike Čečenije. Sastanku su prisustvovali rukovodstvo Instituta i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike.

Gostima su prezentovana dostignuća u oplemenjivanju i semenarstvu kukuruza. Posećen je i doradni centar Instituta. Delegacija Čečenije je iskazala zainteresovanost za gajenjem ZP hibrida kukuruza, obzirom na veoma dobru reputaciju ZP hibrida u severo-kavkaskim republikama Ruske Federacije. Dogovoreno je da se naredni sastanak dveju strana održi u Rusiji i da se tom prilikom definiše plan poslovne saradnje za 2019. godinu.