Grupa istraživača Instituta za kukuruz „Zemun Polje” u okviru PHENO_MaizE projekta nedavno je završila intenzivan program obuke fokusiran na upotrebu dronova za monitoring useva. Nosilac projekta je Institut, a projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa Prizma. Tokom petodnevnog treninga, članovi tima usvojili su osnovne veštine vezane za upravljanje dronovima, mapiranje terena i fotogrametriju. Tim sertifikovanih pilota pružio je učesnicima obuke sveobuhvatno znanje o efikasnom upravljanju dronovima radi snimanja useva iz vazduha, uključujući osnove mehanike leta, usavršavanje tehnika preciznog mapiranja terena, planiranje misija i korišćenje principa fotogrametrije za analizu stanja useva.

Za više detalja o istraživanju posetite zvanični sajt PHENO_MaizE projekta: phenomaize.rs