Naši istraživači prisustvovali su međunarodnom Simpozijumu agronoma AgroReS 2024 koji se održao u Trebinju, Republika Srpska, od 27-30. maja 2024. godine. Pored učešća u radu konferencije dr Vojka Babić imala je sastank u Gradskoj upravi kojem su prisustvovali gradonačelnik i zamenik gradonačelnika Trebinja, Mirko Đurić i Dražen Bošković. Sastanak je inicirao i bio prisutan i Slobodan Vulešević, direktor Udruženja građana “Centar za razvoj Hercegovine” iz Trebinja. Razgovarano je o modelima saradnje Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ i Gradske uprave po pitanju valorizacije starih sorti koje uspevaju na ovom područiju, a u pravcu zaštite njihovog geografskog porekla. Na taj način Grad Trebinje nastoji da zaštiti tradicionalne proizvode koji nastaju od navedenih sorti i time ojača svoju turističku ponudu. Dobijen je uzorak in situ lokalne populacije kukuruza, klečak-popovopoljac, od poljoprivrenog proizvođača Anđelka Doline iz Popovog Polja. Dobijeni materijal će poslužiti za poređenje genetičkog diverziteta i strukture populacije datog uzorka i uzoraka koji su kolekcionisani na tom području pre pola veka, a čuvaju se u našoj banci gena. Kroz ovakve aktivnosti Institut za kukuruz aktivno učestvuje u stavranju i jačanju saradnje između akademskih, javnih i privatnih institucaija koje kreiraju regionalne trendove u agronomiji.