Prvi sastanak EU Horizon projekta „GOOD“ održan na Univerzitetu Coimbra u Portugaliji. Navedeni univerzitet je nosilac projekta a Institut za kukuruz je jedan od dvadeset učesnika iz Evrope.