Povodom početka EU projekta čiji je koordinator Institut za kukuruz “Zemun Polje”, 18. i 19.01.2023. godine, u Beogradu (hotel Falkensteiner), održan je radni sastanak koji je označio početak projekta pod nazivom Credit Vibes .

Projekat je odobren po programu Horizon Europe iz poziva Twinning Western Balkan i namenjen je jačanju kapaciteta domaćih istraživačkih institutcija i njihovom povezivanju sa sličnim institutcijama iz Evrope. Institutu za kukururuz “Zemun Polje” je odobren projekat Credit Vibes na kome su učesnici Kmetijski institut iz Slovenije i Aristotel Univerzitet iz Soluna, Grčka. Pored jačanja kapaciteta u smislu uspostavljanja kancelarija za projekte i transfer tehnologija, planirane su i obuke administrativnog i istraživačkog osoblja. Istraživanja na projektu su usmerena na kreiranje i odabir genotipova kukuruza i soje u uslovima ekološke/organske proizvodnje, a u cilju zaštite životne sredine.