Na inicijativu dr Vojke Babić, istraživača iz Grupe za banku gena 25. januara 2024, u prostorijama Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ organizovana je degustacija proje, napravljene po tradicionalnoj recepturi naših baka, od brašna pet različitih genotipova kukuruza: dve slobodnooprašujuće sorte – beli osmak i bosanac, dva hibrida ZP 552b i ZP 611k i jednog kontrolnog uzorka – komercijalnog proizvoda kupljenog u prodavnici. Na početku je dvadesetpet obučenih ocenjivača ocenilo senzorne karakteristike proizvoda u skladu sa upitnikom koji je sastavljen od strane dr Marijane Simić, istraživača iz Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, a zatim je veći broj naših zaposlenih imao priliku da proba proju zajedno sa drugim tradicionalnim proizvodima i da iskaže svoje mišljenje kroz popunjavanje ankete namenjene potrošačima.