Institut za kukuruz „Zemun Polje“ zajedno sa Hacettepe University-Ankara realizuje istraživanja u okviru međunarodnog projekta.

U periodu od 5-10.marta naši istraživači iz Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, bili su u poseti Hacettepe University – Department of Food Technology u Ankari, sa kojim Institut za kukuruz „Zemun Polje“ ima saradnju u okviru Bilateralnog projekta Republike Srbije i Turske. Dr Valentina Nikolić i dr Marijana Simić su radile na realizaciji aktivnosti na projektu pod nazivom „Efekat različitih agrotehničkih mera na nivo slobodnog asparagina i potencijal za formiranje akrilamida u genotipovima kukuruza“ (ili da se napise na engleskom „Effects of different farming practices on free asparagine level and acrylamide forming potential of maize genotypes”).
Pored toga, sumirani su do sada ostvareni rezultati, obavljeni dogovori vezani za publikovanje naučnih radova, kao i dogovori vezani za nastavak saradnje kroz druge eksperimente i COST Akciju CA21149 – Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine.