Dana 20. 10. 2022. u Palati Srbija održana je prva međunarodna konferencija “BioTech Future Forum 2022“  na kojoj su učestvovali predstavnici više od 20 zemalja sveta. Ovo je prvi ovakav događaj u Srbiji koji organizuje Vlada Srbije u saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Konferencija je okupila tri sektora društva koji imaju najveći uticaj na razvoj biotehnologije – javni, privatni sektor i akademsku zajednicu, u cilju podsticanja saradnje i razmene znanja i iskustava. Biotehnologija je ključna za unapređenje rešenja u oblastima kao što su medicina, poljoprivreda i prehrambena industrija.

Učesnicima konferencije prikazan je koncept budućeg BIO4 kampusa i potencijal za ulaganje u istraživačko-razvojne projekte u Srbiji. Biotehnologija, biomedicina, bioinformatika i biodiverzitet će biti u fokusu rada BIO4 kampusa.

Učesnici konferencije iz Instituta za kukuruz su bili: dr Violeta Anđelković, dr Snežana Mladenović Drinić, dr Ana Nikolić, master biolog Manja Božić.