Dr Slađana Žilić i master hemičar Beka Sarić učestvovale su na sastanku menadžment komiteta i sastanku radnih grupa “ COST Action CA21149 – Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine (ACRYRED)”, koji su održani u periodu od 08.–10. aprila u Zagrebu.

Pored prezentacija dosadašnjih aktivnosti radnih grupa, dr Elena Baldoni rukovodilac WP2 i dr Slađana Žilić predstavile su program Trening škole pod nazivom “Genetics and Agronomy for Low Acrylamide-Forming Potential in Cereals” koja će biti održana od 22. 05. 2024. do 24. 05. 2024. godine u Beogradu, a domaćin će biti naš Institut, Institutu za kukuruz “Zemun Polje”.