Dr Milena Simić izabrana je 20.12.2023. godine  za člana Board-a Evropskog društva za proučavanje korova (European Weed Research Society) na period od 2024-2027. godine. Ovime je ukazano veliko poverenje i uvažavanje Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ s obzirom da je dr Milena Simić, od prošle godine i sekretar radne grupe Održiva upotreba herbicida (Sustainable use of herbicides). U okviru aktivnosti pomenute radne grupe, od 13-15. maja 2024. godine u Beogradu će biti održan radni sastnak (workshop) u organizaciji Evropskog društva za proučavanje korova (EWRS) i Instituta za kukuruz „Zemun Polje“.

Sve vesti i obaveštenja možete naći na adresi www.ewrs.org