tehnologija-prerade

Istraživanje i razvoj – odeljenje za gajenje i iskorišćavanje kukuruza

Istraživački tim:
dr Milica Radosavljević, Šef Grupe
dr Sladjana Žilić
dr Marija Milašinović
Dušanka Terzić, dipl.inž
Snežana Jovanović, dipl.inž

Istraživački rad na unapređenju upotrebe kukuruza u Institutu za kukuruz, u Grupi za tehnološka istraživanja, odvija se u tri osnovna istraživačka pravca:

Ispitivanje kvaliteta merkantilnog zrna ZP hibrida i sorti

  Ispitivanja fizičko-hemijskih i tehnoloških karakteristika zrna kukuruza, soje, suncokreta, pšenice i ječma imaju za cilj utvrđivanje tehnološke vrednosti i namene ZP hibrida sa aspekta njihove primene u industriji. Istraživanja se realizuju kroz sledeće programske zadatke:

 • Proučavanje nutritivne i tehnološke vrednosti novorazvijenih ZP genotipova za različite namene.
 • Ispitivanje promena tehnološkog kvaliteta zrna kukuruza, soje, suncokreta, pšenice i ječma u transferu od biljke do upotrebe.
 • Ispitivanje funkcionalnih svojstava skroba različitih genotipova u cilju nalaženja prirodnih biopolimera za različite namene.
 • Ispitivanje karakteristika proteina zrna različitih ZP genotipova u cilju razvoja proizvoda visoke nutritivne vrednosti.
 • Ispitivanje karakteristika ulja zrna različitih ZP genotipova u cilju razvoja proizvoda visoke nutritivne vrednosti i određivanja vrste pakovanja, uslova čuvanja i roka trajanja ZP proizvoda.
 • Ispitivanje sadržaja antihranljivih materija u zrnu ZP sorti soje i mogućnosti redukcije njihovog štetnog efekta.
 • Ispitivanje sadržaja dijetalnih vlakana (rezistentni skrob, ß-glukani …) u zrnu ZP genotipova kukuruza, ječma i pšenice.
 • Ispitivanje saharidnog sastava i nutritivno-tehnološke vrednosti nove generacije ZP šećeraca.
 • Ispitivanje sadržaja antioksidanasa u zrnu ZP genotipova kukuruza, soje, suncokreta, ječma i pšenice.
 • Ispitivanje svarljivosti merkantilnog zrna ZP genotipova.
 • Razvoj i praktična primena novih analitičkih metoda za merenje i procenu tehnološke vrednosti zrna kukuruza, soje, suncokreta, pšenice i ječma kao osnove za dobijanje novih proizvoda.

Ispitivanje strukture ugljenohidratnih komponenti ćelijskih zidova i svarljivosti suve materije silažnih ZP hibrida kukuruza

  Cilj ovih istraživanja je da se ispita uticaj genetičke osnove ZP hibrida na strukturu prinosa silomase i svarljivost organske materije cele biljke, njenih morfoloških delova i spremljene silaže. Istraživanja se realizuju kroz sledeće programske zadatke:

 • Ispitivanje prinosa i strukture prinosa suve materije silažnih ZP hibrida kukuruza.
 • Ispitivanje sadržaja celuloze, hemiceluloze i lignina u uzorcima linija i njihovih hibridnih kombinacija namenjenih za siliranje.
 • Ispitivanje in vitro svarljivosti organske materije uzoraka genotipova namenjenih za silažu.

Razvoj ZP biološki vrednih i ekološki bezbednih proizvoda

  U zavisnosti od nutritivnih potreba ciljnih populacija ljudi, vrsta i kategorija životinja, zadatak je razviti paletu specifičnih ZP proizvoda kombinovanjem sirovina koje se biološki dopunjavaju i iskorišćavanjem poboljšanja njihove hranljive vrednosti primenom odgovarajućih tehnoloških tretmana prerade. Istraživanja se realizuju kroz sledeće programske zadatke:

 • Unapređenje postojećih i razvoj novih tehnoloških postupaka prerade.
 • Nutritivne karakteristike Mikro-ex soje (40% griz i 60% pahuljice) kao energetsko-proteinske komponente hrane za životinje.
 • Nutritivne i tehnološke karakteristike pahuljica kukuruza i drugih žitarica kao visokosvarljive komponente hrane za životinje.
 • Tehnološke i nutritivne karakteristike energetsko-proteinske komponente hrane dobijene od kukuruza i soje postupkom suve ekstruzije.
 • Nutritivne karakteristike potpunih smeša za ishranu mlađih kategorija domaćih životinja povećane svarljivosti i iskoristljivosti uslovljene primenom procesa mikronizacije i ekstruzije.
 • Nutritivne i tehnološke karaktristike integralnog bezglutenskog kukuruznog brašna.
 • Tehnološke i nutritivne karakteristike mikronizovanog kukuruznog brašna povećane svarljivosti i iskoristljivosti uslovljene primenom procesa mikronizacije i ekstruzije
 • Nutritivne karakteristike koncentrata definisanog hemijskog sastava u zavisnosti od potreba ciljnih populacija ljudi za proizvodnju hleba, peciva, testenina, kaša …
 • Usavršavanje ZP tehnologije za preradu oklaska u proizvode za korišćenje u industriji, poljoprivredi i za izvoz.