Grupa za oplemenjivanje strnih žita

dr Vesna Kandić, rukovodilac Grupe

Sorte strnih žita:

Nektar – sorta ozimog dvoredog pivskog ječma

nektar

 • Srednja rana sorta
 • Visina stabla 80 – 85 cm
 • Vrlo dobra otpornost na niske temperature, poleganje i biljne bolesti
 • Visoke prinose i kvalitet ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje
 • Može se koristiti za proizvodnju slada (pri primeni agrotehnike za proizvodnju pivskog ječma) i ishranu stoke
 • Optimalni rok setve je 5 – 20. oktobar sa normom setve od 350 – 400 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 43 – 45 g
 • Hektolitarska masa: 77 – 79 kg
 • Sadržaj proteina: 10 – 11%
 • Sadržaj finog ekstrakta u sladu: 78 – 81%

Apolon – sorta jarog golozrnog dvoredog ječma

apolon

 • Srednje rana sorta
 • Visina stabla 85 – 90 cm
 • Dobra otpornost na poleganje, biljne bolesti i sušu
 • Sadržaj golih zrna preko 95%
 • Može se koristiti u prehrambenoj industriji (brašno, pahuljice i sl.) i za ishranu stoke
 • Zahteva ranu setvu (do kraja februara) i zemljišta umerene plodnosti
 • Norma setve: 350 – 400 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 37g
 • Hektolitarska masa: 77 – 80 kg
 • Sadržaj proteina: 13 – 14%
 • Sadržaj beta- glukana: 5%

Aurelia – sorta ozime hlebne pšenice

aurelia

 • Srednje kasna sorta
 • Visina stabla 85-90 cm
 • Odlična otpornost na niske temperature i vrlo dobra otpornost na poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prinos u dobrim uslovima proizvodnje 6–8 t/ha, a u odličnim uslovima preko 10 t/ha
 • Optimalni rok setve 10 – 25 oktobra sa normom setve od 500–550 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 42 – 445 g
 • Hektolitarska masa: 80 – 82 kg
 • Sadržaj proteina: oko 12.5%
 • Sadržaj vlažnog glutena: oko 25%

Zemunska rosa– sorta ozime hlebne pšenice

zemunskarosa

 • Srednje rana sorta
 • Visina stabla oko 90 cm
 • Odlična otpornost na niske temperature i vrlo dobra otpornost na poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prinos u dobrim uslovima proizvodnje 7 – 9 t/ha, a u odličnim uslovima iznad 10 t/ha
 • Optimalni rok setve je 10 – 25 oktobar sa normom setve od 500 do 550 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 44 – 46 g
 • Hektolitarska masa: 82 – 84 kg
 • Sadržaj proteina: oko 12.0%
 • Sadržaj vlažnog glutena: oko 24%

ZP Agrounija – sorta ozimog tritikalea

agrounija

 • Srednje rana sorta
 • Visina stabla: 100 – 110 cm
 • Vrlo dobra otpornost na niske temperature, poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prinos zrna iznad 9t/ha
 • Može se koristiti za ishranu stoke i u prehrambenoj industriji
 • Optimalni rok setve: 5 – 20 oktobar sa normom setve od 500 klijavih zrna po m2
 • Masa 1.000 zrna: 43 – 45 g
 • Hektolitarska masa: 74 – 76 kg
 • Sadržaj proteina: 12 – 13%

Zenit– sorta ozimog tritikalea

zenit

 • Srednje kasna sorta
 • Visina stabla 110 – 120 cm
 • Vrlo dobra otpornost na niske temperature, poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prinos zrna iznad 9t/ha
 • Može se koristiti za ishranu stoke i u prehrambenoj industriji
 • Optimalni rok setve: 1 – 20 oktobar sa normom setve od 500 klijavih zrna po m2
 • Masa 1.000 zrna: 44 – 46 g
 • Hektolitarska masa: 76 – 78 kg
 • Sadržaj proteina: 12 – 13%

ZP Admiral–sorta jarog tritikalea

admiral

 • Rana sorta
 • Visina stabla oko 95 cm
 • Vrlo dobra otpornost na poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prinos zrna iznad 8t/ha
 • Može se koristiti za ishranu stoke i u prehrambenoj industriji
 • Optimalni rok setve: 15. februar – 1. mart sa normom setve od 500 klijavih zrna po m2
 • Masa 1.000 zrna: 36 – 38 g
 • Hektolitarska masa: oko 82 kg
 • Sadržaj proteina: 12 – 13%
 • Vrlo adaptibilna sorta, može se gajiti i na manje plodnim zemljištima i brdsko-planinskim terenima