Proizvodi i usluge – strna žita

Osoba za kontakt:
dr Dejan Dodig

Priznate sorte strnih žita Instituta za kukuruz:

Nektar – sorta ozimog dvoredog pivskog ječma

 • Srednja rana sorta
 • Visina stabla 80-85cm
 • Vrlo dobra otpornost na zimu, poleganje i biljne bolesti
 • Visoke prinose i kvalitet ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje
 • Može se koristiti za proizvodnju slada (pri primeni agrotehnike za proizvodnju pivskog ječma) i ishranu stoke
 • Optimalni rok setve je od 5- 15. oktobra sa normom setve od 350- 400 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 43- 45g
 • Hektolitarska masa: 77-79kg
 • Sadržaj proteina: 10- 11%
 • Sadržaj finog ekstrakta u sladu: 78- 81%

Apolon – sorta jarog dvoredog ječma

 • Srednje rana sorta
 • Visina stabla 85-90cm
 • Dobra otpornost na poleganje, biljne bolesti i sušu
 • Sadržaj golih zrna preko 95%
 • Može se koristiti u prehrambenoj industriji (brašno, pahuljice i sl.) i za ishranu stoke
 • Zahteva ranu setvu (do kraja februara) i zemljišta umerene plodnosti
 • Norma setve od 350- 400 klijavih zrna po m2
 • Masa 1000 zrna: 37g
 • Hektolitarska masa: 77-80kg
 • Sadržaj proteina: 13- 14%
 • Sadržaj beta- glukana: 5%

Aurelia – sorta ozime hlebne pšenice

 • Srednje kasna sorta
 • Visina stabla 85- 90cm
 • Odlična otpornost na zimu i vrlo dobra otpornost na poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prino u dobrim uslovima proizvodnje 6- 8t/ha, a u odličnim uslovima preko 10t/ha
 • Srednje kasna sorta
 • Visina stabla 85- 90cm
 • Odlična otpornost na zimu i vrlo dobra otpornost na poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prino u dobrim uslovima proizvodnje 6- 8t/ha, a u odličnim uslovima preko 10t/ha

ZP Agrounija – sorta ozimog tritikalea

 • Rana sorta
 • Visina stabla oko 100cm
 • Vrlo dobra otpornost na zimu, poleganje i biljne bolesti
 • Proizvodni potencijal za prino zrna preko 9t/ha
 • Može se koristiti za ishranu stoke i u prehrambenoj industriji
 • Optimalni rok setve je od 10- 25. Oktobra sa normom setve od 500 klijavih zrna po m2
 • Masa hiljadu zrna: 43- 47g
 • Hektolitarska masa: 74- 76kg
 • Sadržaj proteina: 12- 14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 20- 25%