semenarstvo

Proizvodi i usluge – semenarstvo

Osoba za kontakt:
dr Goran Todorović

U sastavu ovog sektora nalaze se: odeljenje za komercijalno seme i odeljenje za doradu semena.

Odeljenje za komercijalno seme

Osobe za kontakt:
Perica Kosanić dipl.inž.
dr Snežana V. Jovanović
Jovan Pešić dipl.inž.
Miloš Crevar dipl.inž.
dr Milovan Pavlov
Nikola Ćurčić dipl.inž.

 • Organizacija proizvodnje semena kukuruza i soje
 • Super kontrola proizvodnje semena
 • Organizacija berbe, sušenja i dorade semena
 • Izdavanje naloga za doradu semena
 • Praćenje kvaliteta procesa sušenja i dorade semena

Odeljenje za doradu semena

Osobe za kontakt:
mr Mioljub Mišović

Doradni centar “Zemun Polje”

 • Semenskog kukuruza
 • Semenske pšenice
 • Semenske soje
 • Semenskog graška
 • Semenskog ječma
 • Kukuruza kokičara
 • Merkantilnog kukuruza
 • Merkantilne soje

Semenski kukuruz se kalibriše u 6 frakcija i pakuje se:

 • 10 kg
 • 25 kg

Posebna pažnja se posvećuje smanjenju oštećenja i gubitaka zrna u toku prijema, sušenja i dorade

 • 5.000 t semenskog kukuruza
 • 2.500 t semena strnih žita
 • 400 t konzumnog kokičara
 • 800 t merkantilnog kukuruza
 • Železnička pruga ulazi u magacin
 • Udaljen je 1 km od auto puta Beograd-Novi Sad
 • Udaljen 15 km od aerodroma Beograd
 • Udaljen 20 km od rečne luke Beograd