Sektor za semenarstvo

dr Milan Stevanović, viši naučni saradnik
direktor Sektora za semenarstvo

Miloš Crevar, dipl. inž.
rukovodilac Odeljenja za komercijalno seme

mr Mioljub Mišović,
rukovodilac Odeljenja za doradu semena

Duško Kolčar, dipl. inž.
Šef Odseka za proizvodnju u Zemun Polju

Perica Kosanić, dipl. inž.
šef Odseka za proizvodnju u Krnješevcima