dr Goran Todorović,

Direktor sektora za semenarstvo

E-mail: gtodorovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

Perica Kosanić, dipl. inž,

Rukovodilac Odeljenja za komercijalno seme

E-mail: pkosanic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

mr Mioljub Mišović,

Rukovodilac Odeljenja za doradu semena

E-mail: mmisovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

Vladimir Čović, dipl. inž.

Šef Odseka za proizvodnju u Zemun Polju

 dipl. inž Valentina Zdjelar

E-mail: vcovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 53 090

Dragan Kolčar, dipl. inž.

Šef Odseka za proizvodnju u Krnješevcima

 dipl. inž Valentina Zdjelar

E-mail: dkolcar@mrizp.rs
Telefon: +381 22 39 13 10