dr Goran Todorović,

direktor Sektora za semenarstvo

Miloš Crevar, dipl. inž.

rukovodilac Odeljenja za komercijalno seme

  • + 381 11 37 56 292
    + 381 11 37 56 993
    + 381 11 37 54 958

  • + 381 11 37 54 958

mr Mioljub Mišović,

rukovodilac Odeljenja za doradu semena

  • + 381 11 37 56 292

  • + 381 11 37 56 993

  • + 381 11 37 54 958

  • + 381 11 37 54 958   

Perica Kosanić, dipl. inž.

Šef Odseka za proizvodnju u Zemun Polju

Lazar Janković, dipl. inž.

šef Odseka za proizvodnju u Krnješevcima