dr Nenad Delić,naučni savetnik

Direktor Sektora za NIR
dr Nenad Delic
E-mail: ndelic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Zoran Čamdžija,naučni saradnik

Rukovodilac odeljenja za oplemenjivanje
Zoran-Čamdžija
E-mail: zcamdzija@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Violeta Anđelković, naučni savetnik

Šef banke gena
Violeta Andjelković
E-mail: avioleta@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Milomir Filipović, naučni savetnik

Šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza
MIlomir Filipovic
E-mail: mfilipovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Nikola Grčić, naučni saradnik

Šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza
Nikola Grčić
E-mail: ngrcic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Jelena Vančetović, naučni savetnik

Šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza poželjnih ne kvantitativnih svojstava i mušku sterilnost

COntact
E-mail: vjelena@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Goran Stanković, istraživač saradnik

Šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza
mr Goran Stankovic
E-mail: gstankovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Jelena Srdić, Viši naučni saradnik 

Šef grupe za selekciju hibrida kukuruza specifičnih   svojstava
Zorica-Pajić
E-mail: jsrdic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Mirjana Srebrić, naučni saradnik

Šef Grupe za selekciju soje
Mirjana Srebrić
E-mail: msrebric@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Dragan Ignjatović – Micić, naučni savetnik

Šef Laboratorije za molekularnu genetiku i fiziologiju
dr Dragana Ignjatovic-Micic
E-mail: idragana@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr  Milan Stevanović, naučni saradnik

Šef grupe za tehničku podršku i mehanizovane operacije
Milan Stevanović
E-mail: mstevanovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Slavica Stanković, naučni savetnik

Šef Laboratorije za fitopatologiju i entomologiju
dr Slavica Stankovic
E-mail: sstojkov@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Dejan Dodig, naučni savetnik 

Šef Grupe za selekciju strnih žita
Dejan-Dodig
E-mail: ddodig@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Milena Simić, naučni savetnik

Šef Grupe za agroekologiju i agrotehniku
dr Milena Simic
E-mail: smilena@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Milica Radosavljević, naučni savetnik

Šef Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju
Milica-Radosavljević
E-mail: rmilica@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Mile Sečanski, viši naučni saradnik

Rukovodilac Odeljenja za osnovno seme

E-mail: msecanski@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

dr Jovan Pavlov, naučni saradnik

Rukovodilac odelenja za naučno tehničku saradnju
Jovan Pavlov
E-mail: jpavlov@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704