dr Nenad Delić, naučni savetnik

direktor Sektora za naučno-istravički razvoj

dr Zoran Čamdžija, naučni saradnik

rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje

dr Violeta Anđelković, naučni savetnik

šef Banke gena

dr Milomir Filipović, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza

dr Nikola Grčić, naučni saradnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza

dr Jelena Vančetović, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza poželjnih kvalitativnih svojstava i mušku sterilnost

dr Goran Stanković, istraživač saradnik

šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza

dr Jelena Srdić, Viši naučni saradnik

šef Grupe za selekciju hibrida kukuruza specifičnih svojstava

dr Mirjana Srebrić, naučni saradnik

šef Grupe za selekciju soje

dr Dragana Ignjatović – Micić, naučni savetnik

šef Laboratorije za molekularnu genetiku i fiziologiju

dr Milan Stevanović, naučni saradnik

šef Grupe za tehničku podršku i mehanizovane operacije

dr Slavica Stanković, naučni savetnik

šef Laboratorije za fitopatologiju i entomologiju

dr Dejan Dodig, naučni savetnik 

šef Grupe za selekciju strnih žita

dr Milena Simić, naučni savetnik

šef Grupe za agroekologiju i agrotehniku

dr Slađana Žilić, naučni savetnik

Šef Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Mile Sečanski, viši naučni saradnik

rukovodilac Odeljenja za osnovno seme

dr Jovan Pavlov, naučni saradnik

rukovodilac Odeljenja za naučno-tehničku saradnju