Sektor za naučno-istraživački rad (NIR)

dr Violeta Anđelković, naučni savetnik
direktor Sektora za naučnoistraživački rad
dr Jelena Srdić, naučni savetnik
rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje
dr Natalija Kravić, viši naučni saradnik
šef Banke gena
dr Milomir Filipović, naučni savetnik
šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza
dr Nikola Grčić, viši naučni saradnik
šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza
dr Jelena Vančetović, naučni savetnik
šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza poželjnih kvalitativnih svojstava i mušku sterilnost
dr Nenad Delić, naučni savetnik
šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza

dr Goran Stanković
 šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza

dr Jelena Srdić, naučni savetnik
šef Grupe za selekciju hibrida kukuruza specifičnih svojstava
dr Vesna Perić, viši naučni saradnik
šef Grupe za selekciju soje

dr Dragana Ignjatović – Micić, naučni savetnik
šef Laboratorije za molekularnu genetiku i fiziologiju

Zoran Janković
Organizator poslova tehničke podrške i mehanizovanog izvođenja ogleda

dr Slavica Stanković, naučni savetnik
šef Laboratorije za fitopatologiju i entomologiju

dr Vesna Kandić, viši naučni saradnik
šef Grupe za selekciju strnih žita

dr Milan Brankov, viši naučni saradnik
šef Grupe za agroekologiju i agrotehniku

dr Slađana Žilić, naučni savetnik
Šef Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Mile Sečanski, naučni savetnik
rukovodilac Odeljenja za osnovno seme

dr Jovan Pavlov, viši naučni saradnik
rukovodilac Odeljenja za naučno-tehničku saradnju