U hali „Zorka” u Šapcu, 09. i 10. marta 2018. godine održan je, sada već 10. jubilarni sajam poljopivrde u organizaciji RTV AS – Šabac uz partnerstvo Direkcije za poljoprivredu grada Šapca. Institut za kukuruz „Zemun Polje“ je tradicinalno učestvovao na ovoj sajamskoj manifestaciji, čija se značajnost ogleda i po posećenosti i po vremenu održavanja. Svoje proizvode izložilo je oko 120 izlagača među kojima je bio i izlagač iz Republike Slovenije, što je dalo i karakter međunarodnog učešća.

Više od 8.000 posetilaca, uglavnom poljoprivrednih proizvođača, imalo je priliku da se informiše, razmeni iskustava i opredeli za neki komercijalni posao. Shodno tome i naš štanad je beležio veliku posećenost uz povećanu angažovanost naših stručnih saradnika sa terena. Ono što se posebno isticalo je veliko interesovanje za ZP hibridima nove generacije i to ZP 427, ZP 555, ZP 560, ZP 606 i ZP 666. Nisu zaboravljeni ni oni najduže gajeni ZP hibridi ZP 677 i ZP 704. Često se pitalo i za hibride belog zrna ZP 552b, ZP 553b kao i hibride specifičnih svojstava ZP 504su i ZP 611k.

Štand su posetile i mnoge medijske kuće (RTV AS- Šabac, Sremska TV-Šid, RTV Trstenik-Trstenik, RTV Šabac-Šabac, Glas Podrinja-Šabac, Radio Cer-Lipolist) kojima je stručnu izjavu dao naš kolega dr Željko Kaitović, kome je i uručeno priznanje za doprinos razvoju ovog poljoprivrednog sajma.

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ će i dalje nastaviti da podržava učešće na ovoj sajamskoj manifetsaciji.