GOOD, ZAJEDNO MOŽEMO da URADImo VIŠE
NOVOSTI

Drugo izdanje • April 2024.

GOOD ima misiju da revolucioniše suzbijanje korova kroz inovativna i održiva rešenja. Maksimizirajući potencijal živućih laboratorija (LL), zajednički kreiramo sveobuhvatne i održive agroekološke strategije za suzbijanje korova. Istovremeno izgrađujemo mrežu za dugoročni prelazak na poljoprivredno-prehrambene sisteme zasnovane na biodiverzitetu, i to u velikim razmerama.

Osnovna aktivnost nas i projekta su DOBRE (GOOD) sinergije – naša posvećenost ka povećanju uticajnosti. Povezujemo se sa drugim inicijativama i povezujemo naučne i političke perspektive radi maksimalnog ostvarenja rezultata. Naši ciljevi uključuju skeniranje obećavajućih AVM (agroekološko suzbijanje korova) praksi, podsticanje saradnje sa drugim projektima i obezbeđivanje široke komunikacije i diseminacije rezultata.

Pridružite se našoj mreži i tranziciji ka održivoj poljoprivredi sa GOOD projektom. Pišite nam na: contact@goodhorizon.eu i hajde zajedno da radimo na zelenijoj, održivijoj DOBROJ (GOOD) budućnosti.

NOVOSTI IZ ŽIVUĆIH LABORATORIJA

U okviru GOOD projekta, 16 živućih laboratorija (LLs) širom Evrope predstavljaju središta za razvoj održivih rešenja za agroekološko suzbijanje korova (AVM) u jednogodišnjim i višegodišnjim usevima, kroz saradnju partnera i zainteresovanih strana. Početne aktivnosti uključivale su testiranje različitih useva zelenišnih đubriva da bi se procenila proizvodnja biomase i uticaj na suzbijanje korova.

U holandskom LL, testirani su bela slačica, facelija i višegodišnji ljulj, pri čemu su facelija i bela slačica nadmašili višegodišnji ljulj i u proizvodnji biomase i u suzbijanju korova. Facelija je identifikovana kao vrsta zelenišnog đubriva koja najviše obećava za dalje eksperimente. U predstojećoj vegetacionoj sezoni 2024. semenski luk će se uzgajati na oglednim poljima kako bi se procenio uticaj različitih zelenišnih đubriva na usev luka. Pored toga, četiri strategije kontrole korova će biti testirane i upoređene sa standardnim praksama.

U LL sa trešnjama u severnoj Ekstremaduri fokus je na unapređenjima prakse upravljanja korovom u organskim i konvencionalnim planinskim sistemima. Početne aktivnosti uključivale su setvu pokrovnih useva u dolini Jerte, koja se sastoji od Trifolium subterraneum, Ornithopus sativus, mešavine trava i drugih mešavina. Procenjeni su parametri, kao što su diverzitet, biomasa i pokrivenost. U LL u Francuskoj, sprovedena su 2 ispitivanja u mladim voćnjacima jabuka u integrisanoj proizvodnji voća, pod uslovima najsličnijim na stvarnoj farmi. Cilj ova 2 ispitivanja je da se u konkretnom slučaju proceni skup kratkoročnih prenosivih strategija, zasnovanih na postojećoj mehaničkoj opremi i kombinacijama metoda u mladom voćnjaku jabuke.

U Srbiji je izvršena ocena pokrovnih useva: grahorice, ovsa i raži (prikazano na slikama), nakon čega je izvršena inkorporacija njihove biomase, paralelno sa varijantom na kojoj je malč u zemljište. Na svim varijantama LL-a, kako u organskoj, tako i konvencionalnoj proizvodnji izvršena je setva osnovnih useva: kukuruza i soje.

ČLANOVI ODBORA Ll-a

Svaki odbor LL-a se sastoji od poljoprivrednika, istraživača, savetodavaca, krajnjih potrošača, i donosioca regulativa i zakona aktera iz sektora industrije koji učestvuju u diskusijama i zajedničkom stvaranju. Njihove različite perspektive i stručnost su od vitalnog značaja za uspeh projekta, obezbeđujući efikasan razvoj i implementaciju aktivnosti LL-a. Članovi LL-a igraju ključnu ulogu u donošenju odluka i zajedničkom kreiranju rešenja, omogućavajući široku podršku i prihvatanje rezultata projekta. Zainteresovani ste da se pridružite? Kontaktirajte nas na contact@goodhorizon.eu a da bi se povezali sa vašom lokalnom LL, kontaktirajte najbližu LL: https://www.goodhorizon.eu/platform/living-labs/.

DOGAĐAJI I DRUGI SASTANCI GDE JE PRISUTNO DOBRO (good)

GOOD je posvećen podizanju svesti javnosti o svojim ciljevima i dostignućima kroz aktivno učešće na raznim sastancima i događajima širom Evrope, a i šire. Projektni partneri su dosledno predstavljali GOOD na danima polja, nacionalnim događajima i međunarodnim naučnim skupovima, uspostavljajući veze sa poljoprivrednicima, istraživačima i zakonodavcima u agroekologiji i održivom upravljanju korovima. Širenjem mreže, kao projektni zadatak obuhvata više kontinenata, uključujući nastupe na konferencijama kao što su 21. konferencija Društva za nauku o korovima u Grčkoj, 6. međunarodni kongres ekološkog samita u Australiji i 14. evropska konferencija o preciznoj poljoprivredi u Italiji. Angažovanjem u javnosti širom sveta, GOOD nastoji da podstakne saradnju i razmenu znanja, doprinoseći globalnoj promociji održive poljoprivrede. Više aktivnosti možete videti ovde: https://www.goodhorizon.eu/communicating-the-good-project-in-the-first-six-monthsat-a-glance/