Institut za kukuruz „Zemun Polje“ u saradnji sa kompanijom „Agromarket“ organizovao je zajedničku prezentaciju 21. januara 2020. godine u Rumi, na kojoj je prisustvovalo 110 uglavnom prometnika semena.

Prisutim vlasnicima poljoprivrednih apoteka, poljoprivrednih zadruga i udruženja poljoprivrednika i većim poljoprivrednim proizvođačima iz Srema u ime Instituta obratili su se dr Života Jovanović i Željko Pavlović predstavljajući ZP hibride kukuruza. Najveće interesovanje je vladalo za hibridima nove VI generacije (ZP 388, ZP 427, ZP 500, ZP 6263 i ZP 707). Takođe, data je i preporuka za ovo proizvodno područje, pre svega za branje kukuruza u klipu  (ZP 606, ZP 6263, ZP 707), kao i za žetvu kukuruza u zrnu (ZP 388, ZP 427, ZP 500).

Ova prezentacija, kao i mnoge buduće imaju za cilj da se svi zainteresovani upoznaju sa naučnim dostignućima Instituta, proverenim i u praksi proširenim i potvrđenim ZP hibridima kukuruza, kao i ZP sortama soje i strnih žita.