U pitomom selu Ćovdin koje je udaljeno od Petrovca na Mlavi desetak kilometara, u uglednom domaćinstvu Vojkana Ilića, održana je veoma uspešna ZP prezentacija na kojoj je prisustvovalo više od 50 vrednih ratara i stočara, kako iz ovog sela tako i sa teritorije više sela iz okruženja. Svi prisutni upoznati su sa najvažnijim proizvodnim osobinama ZP hibrida kukuruza sa posebnim akcentom na hibride najnovije generacije, kao i sa proizvodnim osobinama ZP sortama soje i ZP sortama strnih žita.