soja-i-kukuruz

Prerada kukuruza i soje

Dugogodišnjim naučno-istraživačkim radom grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju razvijena je paleta specifičnih ZP proizvoda:

Mikro-ex soja

Mikro-ex soja predstavlja energetsko i proteinsko hranivo koje ima izuzetno pozitivne efekte pri ishrani svih vrsta i kategorija životinja. Proizvod je dobijen kombinacijom sojinih pahuljica (60%) i sojinog griza (40%). Sojine flekice dobijaju se postupkom mikronizacije, dejstvom infracrvenih zraka, a sojin griz kuvanjem putem frikcije, odnosno postupkom suve ekstruzije.

ZP kompletna krmna smeša za ishranu prasadi od odbijanja do 25kg telesne mase – ZP “Ducko”

Tokom dugogodišnjih istraživanja uočeno je da određeni termički tretmani imaju pozitivan uticaj na poboljšanje hranljivog sastava različitog zrnevlja. Rezultati ovih istraživanja su sa uspehom iskorišćeni za kreiranje ovog proizvoda. Za proizvodnju ove ZP smeše koriste se sirovine (kukuruz, soja, pšenica, ječam i stočni grašak) koje su prethodno termički tretirane. Pri proizvodnji smeše ZP “Ducko” u određenom odnosu meša se i melje ekstrudovano ili mikronizovano zrnevlje odabranih sirovina biljnog porekla.
Prednost smeše ZP “Ducko” je u povećanoj svarljivosti i iskoristljivosti hranljivih materija. Primenjeni termički tretmani utiču na želatinizaciju skroba i razmotavanje kompleksnih proteinskih lanaca pri čemu se omogućava lakša enzimska digestija, a time i iskoristljivost. Ova karakteristika smeše ZP “Ducko” je naročito bitna pri ishrani najmlađih kategorija svinja koje nemaju dovoljno razvijen enzimski sistem.
U cilju komercijalizacije i ispitivanja kvaliteta proizvoda, postavljeni su i hranidbeni ogledi. Prema podacima, prosečno dnevni prirast po prasetu bio je 660g kod životinja hranjenih smešom ZP “Ducko” i 540g kod kontrolne grupe. Konverzija (utrošak hrane za kg prirasta) kod životinja hranjenih ZP smešom bila je 2,11kg, a kod kontrolne grupe 2,60kg. Kontrolna grupa životinja imala je za 23,2% veći            utrošak hrane za kg prirasta. Tokom hranidbenih ogleda životinje hranjene smešom ZP “Ducko” nisu imale nikakvih zdravstvenih problema. Njihov napredak je bio vidljiv, isticale su se sjajem kože i dlake, jedrošću i bile su izuzetne živahnosti.

ZP kompletna smeša za koke nosilje  – ZP “Zlatna koka”

Pri proizvodnji ove smeše pored ostalih sirovina biljnog porekla koristi se posebno odabran hibrid kukuruza žutog zrna sa visokim sadržajem narandžastog pigmenta – ß-karotina i genotip kukuruza crvenog zrna ZP Rumenka sa visokim sadržajem crvenog pigmenta – antocijana. Ishrana koka nosilja smešom sa visokim sadržaj ovih pigmentnih jedinjenja uslovljava proizvodnju jaja sa veoma izraženom bojom žumanca. Takođe, ova jedinjenja imaju i antioksidativnu i provitaminsku funkciju. Pored toga, smeša ZP “Zlatna koka” ima preko 3% linolenske kiseline ili w-tri faktora što uzrokuje i povećan sadržaj ove esencijalne masne kiseline u jajima. Obzirom na efekat w-tri faktora u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja i snižavanju holesterola proizilazi i značaj konzumiranja namirnica sa povećanim sadržajem ove esencijalne masne kiseline.

ZP kompletna smeša za ishranu pilića I – ZP “Micko 1” i ZP kompletna smeša za ishranu pilića II – ZP “Micko 2”

Smeša ZP “Micko 1” koristi se za ishranu pilića do 22. dana tova, a smeša ZP “Micko 2” od 22. do 43. dana tova. Smeše za ishranu pilića odlikuju se izuzetno visokom svarljivošću hranljivih sastojaka što je posledica termičke prerade zrna biljnih sirovina koje ulazi u sastav smeše.

ZP kukuruzne, pšenične, ječmene pahuljice

Pahuljice zrna žitarica dobijaju se u toku termičkog procesa mikronizacije. Micronizing Co. je patentirala proces koji koristi deo spektra infracrvenih zraka talasne dužine od 3,4 do 1,8 mikrona kojima se postiže potreban nivo temperature za kratko vreme. Prerada zrnevlja novim metodama ima više ciljeva: da se promeni veličina čestica, poboljša ukus i jestivost, izdvoje neki nepoželjni sastojci, poveća svarljivost, dekontaminiraju zagađivači i izvede selektivna pasterizacija. Pored toga tehnologijom mikronizacije se: redukuje sadržaj vode za 30 do 40%, povećava površina čestica 3 do 4 puta, snaga bubrenja (apsorpcija vode po g suve materije) 3-4 puta, rastvorljivost ugljenih hidrata 3-4 puta i skrobna digestija 1,5 do 3 puta u odnosu na hladno valjano zrno. Mikronizovane pahuljice sa visokim stepenom želatinizacije skroba inkorporiraju se kao efikasna komponenta u hranu za životinje. Mešaju se sa ostalim komponentama proteinskog i mineralnog sadržaja i peletiraju.

Celgran ®

Celgran proizvodi predstavljaju lignocelulozne granulate dobijene usitnjavanjem i granulacijom kukuruznog oklaska po originalnoj tehnološkoj šemi. Na konstruisanom pilot postrojenju proizvedeni su granulati:

CELGRAN® A – čestice koje prolaze kroz sito o 3mm
CELGRAN® B – čestice koje prolaze kroz sito o 2mm
CELGRAN® C – čestice koje prolaze kroz sito o 1mm

Proizvodi su namenjeni za upotrebu u metaloprerađivačkoj, hemijskoj, farmaceutskoj industriji, kao i zaštiti životne sredine. U zavisnosti od veličine granula, Celgran se koristi za poliranje i odmašćivanje metalnih površiva, kao nosač aktivnih materija u herbicidima, insekticidima, mikroingradijenata u stočnoj hrani, kao prostirka za kućne ljubimce koja ima visoku moć apsorpcije, a ne zadržava miris, kao hranljiva podloga za gljive, za proizvodnju iverice, a u zaštiti životne sredine za prikupljanje nafte i mazuta sa vodenih površina…

Od aktuelnih proizvoda izdvajamo:

ZP Brašno – integralno bezglutensko brašno kukuruza žutog, crvenog i belog zrna

U proizvodnji ZP integralnog kukuruznog brašna upotrebljava se celo zrno posebno odabranih ZP genotipova kukuruza: crvenog zrna – ZP Rumenka, žutog zrna – ZP 633, belog zrna – ZP 551b.

ZP integralna kukuruzna brašna imaju poboljšana nutritivna svojstva zbog većeg sadržaja proteina, antocijana, karotina, ulja visokog kvaliteta i nerastvornih vlakana.

Integralno kukuruzno brašno sa nutritivnog stanovišta predstavlja koncentrovani izvor energije, esencijalnih masnih i amino kiselina proteina, vitamina A, B i E kompleksa, ß-karotina, mineralnih materija pre svega K i Mg. Poseban značaj ima upravo vitamin E jer njegov deficit ugrožava reprodukcionu sposobnost ljudi kao i životinja. Savremena epidemiološka istraživanja podržavaju teoriju da hrana u kojoj preovlađuju integralne žitarice može pomoći u prevenciji i lečenju nekih bolesti, uključujući kardiovaskularna oboljenja, dijabetes i mnoge tipove kancera. Najznačajniji antioksidansi integralnog kukuruznog brašna, ß-karotin i vitamini E kompleksa, imaju važnu ulogu u uravnoteženju oksidativnih reakcija u organizmu. Dijetalna (prehrambena) vlakna integralnog kukuruznog brašna u organizmu potpomažu fiziološke procese koji uslovljavaju laksaciju, smanjenje glukoze i insulina u krvi. Ova vlakna mogu uticati i na smanjenje nivoa holesterola u krvi, ublažavanje efekta endokrinih bolesti, zapaljenja slepog creva, hemoroida i čira.

Od posebnog je značaja istaći ulogu ZP brašna u ishrani dece i odraslih obolelih od celijakije (glutenska enteropatija ili malapsorpcija) čije se lečenje sprovodi strogom dijetom bez glutena koji je prisutan u mnogobrojnim žitaricama kao što su pšenica, raž, ječam, zob, kao i u mnogim gotovim proizvodima, konzervansima i lekovima. Celijakija je autoimuna bolest probavnog trakta koja pogađa genetički podložne pojedince. Kod ove bolesti je sluzokoža tankog creva oštećena, a do oštećenja dolazi zbog konzumiranja hrane koja sadrži gluten. Kukuruzno zrno ne sadrži ovaj «uništavajući» protein koji može prouzrokovati mnogobrojne komplikacije kao što su sve vrste tumora koje se razvijaju u tankom crevu.

PROIZVODNJA FUNKCIONALNE HRANE

U okviru Instituta za kukuruz Zemun Polje, odseka za prehrambenu tehnologiju i biohemiju izgradjeno je pilot postrojenje gde će se razvijati i proizvoditi  “funkcionalni proizvodi” od kukuruza namenjeni ljudskoj ishrani. Osnovu palete novih proizvoda čini ZP integralno kukuruzno brašno.

ZP Brašno će se u bliskoj budućnosti naći i u komercijalnoj proizvodnji i prodaji i tako dostupno svim osobama koje žele da obogate svoju ishranu važnom integralnom žitaricom i time doprinesu očuvanju svoga zdravlja.