//Prehrambrena tehnologija i biohemija

Prehrambrena tehnologija i biohemija

biotehnologija

Istraživanje i razvoj – biotehnologija

dr Milica Radosavljević, Šef Grupe
dr Slađana Žilić
dr Marija Milašinović-Šeremešić
dr Valentina Semenčenko
dr Marijana Janković
Dušanka Terzić, dipl.inž
Snežana Jovanović, dipl.inž

    Istraživačke aktivnosti:

  • Ispitivanje hemijskog sastava, fizičkih i tehnoloških svojstava zrna hibrida kukuruza, sorata soje i strnih žita;
  • Određivanje kvaliteta i upotrebne vrednosti ZP hibrida i sorata;
  • Ispitivanje prinosa i strukture prinosa suve materije silažnih ZP hibrida kukuruza;
  • Ispitivanje sadržaja celuloze, hemiceluloze i lignina u uzorcima linija i njihovih hibridnih kombinacija namenjenih za siliranje;
  • Ispitivanje in vitro svarljivosti organske materije uzoraka genotipova namenjenih za silažu;
  • Ispitivanje nutritivnih i funkcionalnih svojstava proteina žita i leguminoza;
  • Ispitivanje nutritivnih i funkcionalnih svojstava prehrambenih vlakana i antioksidanata žita i leguminoza.
2018-03-14T09:31:10+02:00

newspaper templates - theme rewards