Institut su tokom jula 2023. godine posetili poslovni partneri iz firme „Budan“ – Kazahstan. Fokus posete bio je na obilasku semenske proizvodnje i upoznavanju sa novim tehnološkim procesima i inovacijama u proizvodnji i doradi semena hibrida kukuruza.