Ranka Milisavić, dipl. pravnik

Rukovodilac Odeljenja

E-mail: mranka@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

Zoran Branković, dipl. inž.,

Šef odseka za informacione sisteme
COntact

E-mail:zbrankovic@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 704

Miodrag Popović,

Šef odseka za opšte poslove
Misa

Telefon: +381 11 37 56 704