Valentina Zdjelar, dipl. inž.,

Rukovodilac Odeljenja

 dipl. inž Valentina Zdjelar
E-mail: vzdjelar@mrizp.rs
Telefon: +381 11 37 56 290

dr Dragiša Lopandić,

Vodeći referent za komercijalne poslove u BIH

 dr Dragiša Lopandić
E-mail: dlopandic@gmail.com
Telefon: +387 65 64 30 20