фитопатологија

др Славица Станковић, Шеф лабораторије

Лабораторија за фитопатологију

Истраживачки тим др Славица Станковић др Јелена Левић Ана Обрадовић дипл. инж. Циљеви истраживања – Изналажење извора – донора отпорности и побољшање отпорности кукуруза према економски најзначајнијим паразитима листа, стабла и клипа.

Проучавање екосистема кукуруза

  Проучавање паразитских врста гљива, бактерија и вируса у екосистему кукуруза и увођење нових метода за њихову дијагностику.
 • Праћење појава постојећих и нових врста или раса паразита кукуруза и корова у кукурузном појасу.
 • Проучавање биологије паразита и етиологије обољења кукуруза.
 • Утврђивање штетности појединих паразитских врста у условима природне инфекције и вештачке инокулације биљака.

Генетичко – селекциона проучавања отпорности

  Генетичко – селекциона проучавања отпорности кукуруза према паразитима.
 • Оцењивање отпорности селекционог материјала кукуруза према паразитима листа (Е. турцицум раса 0, Б. зеицола раса 2 и 4, Кабатиелла зеае), стабла и клипа (Ф. граминеарум и Ф. монолиформе) и вирусима (МДМВ).
 • Проучавање начина наслеђивања отпорности кукуруза према економски најзначајнијим паразитима.
 • Уграђивање Хт гена и одабирање отпорних биљака према полегању и трулежима клипа.
 • Рана тестирања комбинационих способности фамилија отпорних према паразитима листа, стабла и клипа.

Лабораторија за ентомологију

др Снежана Гошић-Дондо Штеточине кукуруза - Проучавање биологије економски најзначајнијих штеточина кукуруза - Проучавање динамике појаве кукурузног пламенца Остриниа нубилалис Хбн. Редовно се прати динамика бројности лептира кукурузовог пламенца на светлосну клопку у Земун Пољу и интензитет нападнутих биљака кукуруза по генерацијама штеточине у више локација у Војводини. На основу регистрованог броја лептира и односа полова утврђује се време масовног полегања јаја, након чега следи преглед биљака у пољу и утврђивање интензитета напада прве генерације. На крају вегетације оцењује се укупан напад и степен оштећења биљака. Уколико је нападнуто преко 5-10% биљака у у шећерцу, 15-20% у семенском и 30-40% у меркантилном кукурузу, препоручују се мере сузбијања применом инсектицида. - Проучавање појаве и ширења кукурузне златице Диабротица виргифера виргифера ЛеЦонте. Од појаве нове штеточине кукуруза, кукурузне златице Диабротица виргифера виргифера ЛеЦонте (1992) прати се њено ширење на територији Србије, а од 1998. године и на територији Републике Српске. Праћење ширења се изводи применом феромонских “Цсаломон” и жутих “Пхероцон Мултигард” клопки. На основу дневне бројности имага ухваћених на клопке одређује се ниво бројности популације штеточине. Прагом економског значаја сматра се дневна бројност преко 6 јединки за 24 сата по жутој клопки. Тестирање и селекција кукуруза на отпорност према штеточинама - Тестирање толерантности сорти, самооплодних линија и ЗП хибрида кукуруза према кукурузном пламенцу Остриниа нубилалис Хбн. - Из богате колекције генофонда кукуруза у банци гена Института за кукуруз, тестира се толерантност сорти кукуруза према кукурузном пламенцу Остриниа нубилалис Хбн. Тестирање се изводи у условима вештачког заражавања биљака јајним леглима штеточине. Добијени подаци улазе у састав описа сорти као једна од њихових значајних карактеристика. - Стварање дивергентних синтетичких популација од линија толерантних према кукурузном пламенцу Остриниа нубилалис Хбн. Мере интегралне заштите кукуруза од штеточина - Проучавање утицаја агротехничких и других мера у контроли штетних инсеката. Прати се утицај: 1. Густине склопа на интензитет напада и степен штетности кукурузног пламенца. 2. Времена сетве на напад по генерацијама пламенца, као и на атрактивност усева за имага кукурузне златице. 3. Система гајења кукуруза: монокултура, двопоље и тропоље. 4. Минералне исхране на интензитет напада кукурузног пламенца у плодореду и кукурузне златице у условима гајења кукуруза у монокултури. - Проучавање значаја природних непријатеља кукурузног пламенца. - Проучавање редукционе улоге природних непријатеља кукурузног пламенца изводи се испитивањем ефикасности испуштања јајног паразита Трицхограмма еванесценс и Т. маyдис у кукурузу шећерцу, затим праћење степена паразитираности гусеница од паразита Лyделла тхомпсони. Наведена испитивања се изводе на материјалима у Земун Пољу, као и на другим локацијама кукурузног појаса Србије. Циљ ових испитивања је остварење високе производње кукуруза уз најмању примену инсектицида. - Биолошка контрола неких патогена и штеточина кукуруза и њихов утицај на принос зрна. Испитивања се заснивају на способности неких сапрофитних бактерија да спрече појаву симптома болести које изазивају фитопатогене гљиве кукуруза у условима ин виво. Такође се прати утицај ентомопатогене гљиве Беаувериа бассиана на регулацију бројности кукурузне златице. Циљ ових испитивања је очување приноса кукуруза уз смањење или изостављање примене пестицида. Праћење утицаја: 1. Сапрофитних бактерија - оцена трулежи инокулисаног клипа - принос зрна 2. Ентомопатогене гљиве - ницање биљака - број биљака у берби - полегање биљака - принос зрна - бројност ларви и имага - провера инокулума у земљишту Инсектициди - Испитивање ефикасности, начина и времена примене инсектицида у сузбијању ларви кукурузне златице Диабротица виргифера ЛеЦонте. - Испитивање ефикасности инсектицида у заштити кукуруза од ларви кукурузне златице изводи се са циљем налажења решења за гајење кукуруза у монокултури након појаве кукурузне златице у Југославији и Европи. Испитују се гранулиране и течне формулације контактних и системичних инсектицида, затим време њихове примене (са сетвом и првом међуредном обрадом), као и формулације за третирање семена. - Испитивање могућности гајења кукуруза у монокултури након појаве кукурузне златице. На основу добијених резултата испитивања неколико познатих земљишних инсектицида тестираних у више локалитета могу се дати препоруке пољопривредним произвођачима колико година и на који начин могу применити препоручене инсектициде да би могли гајити кукуруз у монокултури или бар у поновљеној сетви.