технологија-прераде

Истраживање и развој

др Јован Павлов, Руководилац одељења за научно-техничку сарадњу
Институт за кукуруз «Земун Поље» је већ више од шест деценија лидер у области истраживања, као и у производњи хибридног семена кукуруза у нашој земљи. Поред тога, комерцијална и научно-техничка активност Института за кукуруз одвија се у више од двадесет земаља широм света. Вишедеценијски рад на оплемењивању кукуруза резултирао је регистрацијом више од сто хибрида у иностранству, а као резултат рада на оплемењивању стрних жита у земљама ЕУ регистроване су једна сорта пшенице и једна сорта јечма.

Активности одељења за Научно-техничку сарадњу

  • Остваривање нових контаката у пословној сарадњи, превасходно у иностранству, чији је финални циљ комерцијализација производа Института за кукуруз «Земун Поље»
  • Одржавање и унапређење постојеће сарадње са истим циљем
  • Одржавање и успостављање контаката са институцијама у земљи и иностранству одговорним за регистрацију и заштиту варијетета
  • Испитивање перспективних хибрида кукуруза, као и перспективних сорти стрних жита и соје у иностранству. Хибриди и сорте се испитују у микро огледима, производним огледима, као и у званичним огледима Сортних комисија
  • Супервизија и евалуација огледа који се изводе у иностранству
  • Научна сарадња са истраживачким установама из иностранства