oplemenjivanje-kukuruza

Истраживање и развој - оплемењивање

Руководилац Одељења за оплемењивање: др Зоран Чамџија

ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ КУКУРУЗА

Циљеви – стварање хибрида високог генетичког потенцијала родности и високог квалитета зрна свих ФАО група зрења, погодних за различите услове гајења, потребе и намене.
  Програм оплемењивања кукуруза у Институту за кукуруз је заснован на концепту инбридинг-хибридизација и обухвата:
 • Стварање и побољшање изворног селекционог материјала за добијање самооплодних линија кукуруза.
 • Селекција самооплодних линија кукуруза добрих пер се агрономских особина.
 • Испитивање толерантности генетичког материјала у процесу селекције према изазивачима болести, штеточинама и стресним факторима спољашње средине.
 • Тестирање самооплодних линија на комбинационе способности.
 • Стварање и испитивање хибридних комбинација у пољским микроогледима.
Одабране хибридне комбинације се пријављују Сортној комисији Министарства за пољопривреду Републике Србије за испитивање и признавање. Пре увођења у производњу признати ЗП хибриди кукуруза се испитују у производним (СТРИП) огледима 2-3 године на великом броју локалитета. У Институту су развијени следећи програми оплемењивања кукуруза: СЕЛЕКЦИЈА ХИБРИДА КУКУРУЗА СТАНДАРДНОГ ТИПА ЗРНА
 • Селекција раних хибрида кукуруза групе зрења ФАО 100-400.
 • Истраживачки тим: др Јелена Ванчетовић др Миломир Филиповић др Зоран Чамџија др Софија Божиновић др Никола Грчић Основни циљ овог оплемењивачког програма је стварање високоприносних и толерантних хибрида квалитетног зрна за гајење у: а) брдско- планинским подручјима наше земље (ФАО 100-200) б) равничарским реонима наше земље ради - сетве у редовном року (ФАО 300-400) - пострне или накнадне сетве (ФАО 100-200) ц) евроазијским земљама кукурузног појаса погодног за гајење хибрида кукуруза групе зрења ФАО 100-400
 • Селекција касних хибрида кукуруза групе зрења ФАО 500-800
 • Истраживачки тим: др Ненад Делић др Јован Павлов др Милан Стевановић др Горан Станковић
Основни циљ овог оплемењивачког програма је стварање хибрида кукуруза високог приноса и толерантностиза производњу зрна и силаже у следећим подручјима: а) равничарским реонима наше земље (ФАО 500- 700) б) кукурузном појасу средњег и јужног дела европског континента (ФАО 500-700) ц) појединим евроазијским земљама (ФАО 700-800) Поред програма селекције хибрида кукуруза стандардног квалитета зрна у Институту за кукуруз су развијени и програми стварања хибрида специфичног квалитета зрна.

УГРАДЈИВАЊЕ ПОЖЕЉНИХ СВОЈСТАВА У ЗП ЕЛИТНЕ ЛИНИЈЕ КУКУРУЗА И ПРИМЕНА МЕТОДА ДУПЛИХ ХАПЛОИДА У ОПЛЕМЕЊИВАЊУ

Истраживачки тим: др Јелена Ванчетовић др Софија Божиновић
  Основни циљ програма је:
 • селекција раних хибрида кукуруза стандардног квалитета зрна групе зрења ФАО 100-400 превођење комерцијалних ЗП инбред линија на систем семенске производње на бази цитоплазматичне мушке стерилности (цмс)
 • превођење елитних линија на црвену и плаву боју зрна ради повећања садржаја антиоксиданаса у зрну
 • уграђивање гена за отпорност на хербициде Фокус ултра (активна материја Цyцлоxyдим) и Пулсар (активна материја Имазамоx) у сарадњи са фирмом БАСФ
 • примена методе дуплих хаплоида у оплемењивању кукуруза
 • инкорпорација материјала са пожељним својствима из Ген банке Института за кукуруз у програме комерцијалне селекције.

Најважнији резултати оплемењивања кукуруза у Институту:

  Као резултат дугогодишњег рада на оплемењивању кукуруза, Институту за кукуруз „Земун Поље” је признато:
 • 658 хибрида кукуруза у земљи
 • Преко 100 хибрида кукуруза у иностранству (Русија, Украјина, Пољска, Румунија, Грчка, Италија, Словенија, Македонија, Казахстан, Словачка, Бугарска, Турска и др.)

Захваљујући увођењу хибридног кукуруза и унапређењу система гајења у производној пракси дошло је до значајног повећања укупне производње кукуруза. У нашој земљи је за последњих шездесет година (1949 – 2013) остварено просечно годишње повећање приноса зрна кукуруза од 50 кг/ха, а у периоду 1965-1986 114,2 кг/ха, што је било на нивоу резултата у САД.

У Институту за кукуруз “Земун Поље” је до сада реализовано шест циклуса селекције хибрида кукуруза. ЗП хибриди новијих циклуса значајно се разликују по агрономским својствима у односу на ЗП хибриде претходног периода.

  Циклуси селекције:
 • Први циклус: Хибриди признати до 1965. године. Показали су бољу адаптибилност и виши потенцијал родности од интродукованих америчких хибрида. Представници су ЗП 755, ЗП 370, ЗП 488.
 • Други циклус: Хибриди признати до 1975. године. Први дволинијски хибриди већег потенцијала родности у односу на до тада раширене четворолинијске хибриде. Представници су ЗПСЦ 1, ЗПСЦ 3, ЗПСЦ 4, ЗПСЦ 58Ц, ЗПСЦ 46А, ЗПСЦ 633.
 • Трећи циклус: Хибриди признати до 1985. године. Одликују се вишим потенцијалом родности за око 10% у односу на хибриде претходног циклуса и селекционисани су за гајење у већим густинама (55-65.000 биљака/ха). Представници су ЗПСЦ 704, ЗПСЦ 670, ЗПСЦ 701, ЗПСЦ 37т.
 • Четврти циклус: Хибриди признати до 1995. године. Поред повећаног потенцијала родности ови хибриди се одликују и већом отпорношћу према полегању и лому стабла и толерантношћу према суши у односу на хибриде створене у ранијим циклусима. Представници су ЗПСЦ 677, ЗПСЦ 599, ЗПСЦ 42А, ЗПСЦ 330, ЗПСЦ 256, ЗПСЦ 125.
 • Пети циклус: Хибриди признати до 2005. године. Углавном хибриди средње дужине вегетације, селекционисани за гајење у већим густинама у којима исказују свој максимални потенцијал родности. Толерантни на сушу. Представници су ЗП 360,ЗП 341, ЗП 434, ЗП 488, ЗП 571, ЗП 578, ЗП 680, ЗП 684.
 • Шести циклус: Хибриди који су признати или су у поступку признавања од 2005. године до данас. Хибриди модерне архитектуре, селекционисани за гајење у већим густинама високог потенцијала родности и изражене стабилности. Представници су ЗП 333, ЗП 366, ЗП 388, ЗП 427, ЗП 505, ЗП 544, ЗП 548, ЗП 555, ЗП 560, ЗП 600, ЗП 606, ЗП 666, ЗП 688, ЗП 758, ЗП 873

СЕЛЕКЦИЈА ХИБРИДА КУКУРУЗА СПЕЦИФИЧНИХ СВОЈСТАВА

Истраживачки тим: др Јелена Срдић, Шеф групе
Основни циљ овог оплемењивачког програма је стварање хибрида кукуруза специфичних својстава високог потенцијала родности и високог квалитета особина на које се врси оплемењивање. Велика генетичка варијабилност различитих својстава зрна кукуруза омогућава да се процесом оплемењивања мења композиција зрна у погледу количине и квалитета појединих саставних делова. Специфични типови кукуруза, због одређених особина и начина генетичке контроле тих особина, захтевају посебну пажњу током процеса оплемењивања а и касније у процесу производње семена и у комерцијалној производњи. То се посебно односи на спречавање неконтролисаног опрашивања. Да би се обезбедио успех у селекцији на одређена специфична својства потребни су и посебни поступци ради оцењивања одређених својстава на која се врши оплемењивање, као нпр.: одређивање степена кокичавости и квалитета кокица код кокичара; одређивање садржаја шећера и дужине интервала за бербу хибрида шећерца, и др..
  Основни циљ овог оплемењивачког програма је:
 • Стварање и побољшање синтетичких популација кукуруза шећерца, кокичара и белог зрна,
 • Стварање и побољшање самооплодних линија кукуруза шећерца, кокичара и белог зрна,
 • Стварање хибрида кукуруза шећерца високе родности и високог квалитета зрна,
 • Стварање хибрида кукуруза кокичара високе запремине кокичавости и високог приноса,
 • Стварање хибрида кукуруза белог зрна високог потенцијала родности и квалитета зрна.
Резултати рада на оплемењивању кукуруза специфичних својстава се огледају кроз велики број признатих хибрида: шећерци - 40; кокичари - 16; белих – 16. Најпознатији и највише гајени хибриди су: ЗП 611к, ЗП 504 су, ЗП 300б, ЗП 74б, итд. Гајење наведених хибрида је допринело смањењу зависности земље од увоза одређених типова кукуруза за прехрамбену индустрију и индустрију сточне хране као и повећању извоза семена кукуруза белог зрна, кукуруза кокичара и шећерца.

ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ СОЈЕ

Истраживачки тим: др Мирјана Сребрић, Шеф групе др Весна Перић Програм оплемењивања соје – у Институту за кукуруз је започет 1983. године. Рад је заснован на савременим методама. Институт за кукуруз поседује колекцију домаћих и интродукованих сорти и линија које служе за формирање почетних популација за селекцију соје. Сваке године се испитује око хиљаду линија. Супериорне линије се тестирају у огледима да би неколико најбољих било послато на испитивање у сортну комисију Министарства за пољопривреду Републике Србије. Признате ЗП сорте соје: а) Сорте стандардног типа зрна: ЗПС 015, БОСА, НЕНА б) Сорте специфичних својстава: ЛАНА и ЛАУРА (са смањеним садржајем трипсин инхибитора у зрелом зрну), ЛИДИЈА (са повећаним садржајем протеина

ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ СТРНИХ ЖИТА

Истраживачки тим: др Дејан Додиг др Весна Кандић Програм оплемењивања стрних жита – започет у Институту за кукуруз 2006. године, обухвата оплемењивање пшенице, јечма и тритикалеа. Оплемењивање пшенице обухвата обичне (хлебне) и тврде (дурум) пшенице за производњу тестенина. Код јечма се ради на стварању сорти пивског и сточног јечма, а посебан сегмент чини голозрни јечам, намењен људској исхрани. Оплемењивање тритилкалеа усмерено је превасходно у правцу стварања сорти намењених производњи квалитетне зрнасте сировине за производњу сточне хране. Циљ оплемењивања код све три врсте стрних жита је стварање сорти високих и стабилних приноса, доброг технолошког квалитета и што боље отпорности на биотичке и абиотичке стресове, а пре свега на превалентне биљне болести и сушу.

ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ И МЕХАНИЗОВАНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

др Милан Стевановић, Шеф групе Група је задужена за осмишљавање, планирање и извођење микроогледа у оквиру оделења за оплемењивање. Прибавља информације и научно их обрађује у циљу квалитетног и рационалног извођења пољских експеримената и просторних изолација. Група се такође бави селекцијом хибрида кукуруза стандардног типа зрна.