banka-gena др Виолета Анђелковић, Шеф Банке гена др Војка Бабић др Наталија Кравић
Прво систематско сакупљање локалних популација кукуруза на територији бивше Југославије било је у периоду од 1961- 1964.године, у организацији Југословенског савезног удружења истраживача и Департмана за пољопривреду Сједињених Америчких Држава (УСДА). Око 1000 узорака је сакупљено и груписано у 16 група, на основу морфолошких и биолошких својстава 392 узорка. Анализа преосталих узорака, спроведена је у наредним периоду, а коначна класификација обухватила је 18 агро-еколошких група. Сакупљање нових узорака је настављено и у наредним годинама и у току 1997.године сви узорци локалних популација кукуруза (укупно 2217), анализирани су по ЦИММYТ/ИБПГР дескриптору. Данас Институт за кукуруз “Земун Поље” поседује банку гена, која је међу десет највећих у свету. У њој се налази 2217 локалних популација и 3258 интродукованих узорака (инбред линија, синтетика и композита). Семе се чува у хладним коморама (средњорочни услови чувања, температура од 0-4ºЦ и релативна влажност ваздуха од 50-60%).
banka gena 1
kukuruz
banka gena 2

Активности

 • Одржавање и регенерација домаћих и интродукованих узорака кукуруза.
 • Карактеризација и евалуација нових узорака према дескриптору за кукуруз.
 • Детаљнија (морфолошка, биохемијска и молекуларна) карактеризација узорака за допуну пасошких података.
 • Испитивање генетичког диверзитета узорака молекуларним маркерима
 • У оквиру Европског кооперативног програма за биљне генетичке ресурсе – ECPGR ( www.ecpgr.cgiar.org ), Институт за кукуруз је 1996.године изабран за домаћина европске базе података за кукуруз  (European maize database).
 • Фенотипска карактеризација елитног селекционог материјала по UPOV дескриптору ( www.upov.int/index_en.html ).
 • Сарадња и размена узорака са банкама гена широм света.
 • Испитивање домаће и интродуковане гермплазме кукуруза, у циљу идентификације генетички дивергентних узорака са специфичним својствима, као што су толерантност према суши и квалитет зрна и стварања цоре и мини цоре колекција, за потребе програма оплемењивања.

Пројекти у којима учествују истраживачи банке гена:

 • Искоришћавање диверзитета кукуруза у циљу побољшанња квалитета зрна и толерантности према суши. MNTR, TR31028, 2011-2014.
 • Побољшање карактеристика кукуруза и соје молекуларним и конвенционалним методама. MNTR, TR31028, 2011-2014.
 • Evaluation of High Quality and Stress Tolerance of Maize Germplasm Resources between Serbia and China. Билатерални пројекат Србије и Кине  (2011-2013).
 • Cost Action FAO903: HAPRECI Hasrnesing Plant Reproduction for Crop.