Јавне набавке мале вредности услуга– Услуге мобилне телефоније, редни број набавке M-33/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 204KB) објављено 02.10.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 495KB) објављено 02.10.2015.
 3. Објашњење конкурснe документације 1 (.pdf 83KB) објављено 09.10.2015.

Јавна набавка радова – Сервис цеви на ИЦ грејачу "Pesyfit inženjering", редни број набавке 35/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 214KB) објављено 30.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 525KB) објављено 30.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Набавка намештаја и апарата, по партијама, редни број набавке M-36/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 128KB) објављено 28.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 472KB) објављено 28.09.2015.
 3. Одлука о додели уговора (.pdf 1MB) објављено 07.10.2015.

Јавна набавка услуга  – Сервис, контрола и еталонирање вага и микропипета, партија 1- Сервис, контрола и оверавање вага, редни број набавке 32/15

 1. Конкурсна документација (.pdf 643KB) објављено 28.09.2015.
 2. Одлука о обустави поступка (.pdf 730KB) објављено 09.10.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка (.pdf 92KB) објављено 09.10.2015.

Јавне набавке мале вредности добара– Рекламни материјал, по партијама, редни број набавке M-37/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 128KB) објављено 25.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 526KB) објављено 25.09.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 77KB) објављено 30.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Прибор за одржавање хигијене и текстилни производи, редни број набавке M-34/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 132KB) објављено 07.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 482KB) објављено 07.09.2015.
 3. Објашњење конкурсна документације(.pdf 94KB) објављено 10.09.2015.
 4. Измена конкурсне документације(.pdf 297KB) објављено 10.09.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока(.pdf 104KB) објављено 10.09.2015.
 6. Одлука о додели уговора(.pdf 2MB) објављено 25.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Расветна опрема и електричне светиљке, редни број набавке M-35/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 143KB) објављено 07.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 444KB) објављено 07.09.2015.
 3. Објашњење конкурсна документације 1 (.pdf 83KB) објављено 09.09.2015.
 4. Објашњење конкурсна документације 2 (.pdf 172KB) објављено 09.09.2015.
 5. Објашњење конкурсна документације 3 (.pdf 73KB) објављено 09.09.2015.
 6. Измена конкурсне документације (.pdf 335KB) објављено 09.09.2015.
 7. Обавештење о продужењу рока (.pdf 104KB) објављено 09.09.2015.
 8. Објашњење конкурсна документације 4 (.pdf 154KB) објављено 10.09.2015.
 9. Објашњење конкурсна документације 5 (.pdf 73KB) објављено 11.09.2015.
 10. Објашњење конкурсна документације6 (.pdf 69KB) објављено 16.09.2015.
 11. Одлука о додели уговора (.pdf 1MB) објављено 24.09.2015.

Јавна набавка добара - Потрошни материјал за истраживачке лабораторије и ручна сита, редни број набавке 31/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 140КB) објављено 03.09.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 545КB) објављено 03.09.2015.
 3. Објашњење конкурсна документације 1 (.pdf 80KB) објављено 30.09.2015.
 4. Објашњење конкурсна документације 2 (.pdf 90KB) објављено 30.09.2015.
 5. Објашњење конкурсна документације 3 (.pdf 161KB) објављено 30.09.2015.
 6. Измена конкурсна документације (.pdf 789KB) објављено 30.09.2015.
 7. Obaveštenje o produženju roka(.pdf 88KB) објављено 30.09.2015.

Јавна набавка добара - Делови тракастих транспортера са кофицама (елеватора) са услугом монтаже, редни број набавке 30/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 138КB) објављено 27.08.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 433КB) објављено 27.08.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације 1 (.pdf 69KB) објављено 14.09.2015.
 4. Измена конкурсне документације 1 (.pdf 640KB) објављено 21.09.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока 1 (.pdf 76KB) објављено 21.09.2015.
 6. Објашњење конкурсна документације 2 (.pdf 81KB) објављено 22.09.2015.
 7. Измена конкурсна документације 2 (.pdf 527KB) објављено 22.09.2015.
 8. Обавештење о продужењу рока 2 (.pdf 76KB) објављено 22.09.2015.
 9. Објашњење конкурсна документације 3 (.pdf 83KB) објављено 23.09.2015.
 10. Објашњење конкурсна документације 4 (.pdf 81KB) објављено 23.09.2015.
 11. Измена конкурсна документације 3 (.pdf 306KB) објављено 23.09.2015.
 12. Обавештење о продужењу рока 3 (.pdf 76KB) објављено 23.09.2015.

Јавне набавке мале вредности услуга – Сервисирање и поправка гасних пећи Алфа плам "Midi lux", редни број набавке M-32/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 133KB) објављено 25.08.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 472KB) објављено 25.08.2015.
 3. Одлука о додели уговора  (.pdf 1MB) објављено 04.09.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору  (.pdf 162KB) објављено 10.09.2015.

Јавна набавка добара - Хемикалије за лабораторије, редни број набавке 29/15

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда(.pdf 128KB) објављено 21.08.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 565KB) објављено 21.08.2015.
 3. Одлука о додели уговора(.pdf 1MB) објављено 02.09.2015.
 4. Одлука о обустави поступка(.pdf 650KB) објављено 02.09.2015.
 5. Обавештење о обустави поступка(.pdf 95KB) објављено 02.09.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору  (.pdf 98KB) објављено 11.09.2015.

Javna nabavka male vrednosti - Комуникациона средства и опрема, редни број набавке M-31/15

 1. Позив за подншење понуда(.pdf 209КB) објављено 17.08.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 498КB) објављено 17.08.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 122KB) објављено 02.09.2015.

Јавна набавка услуга - Услуге физичко-техничког обезбеђења у објектима Института за кукуруз "Земун Поље", редни број набавке 28/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 173КB) објављено 11.08.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 477КB) објављено 11.08.2015.
 3. Објашњење конкурсна документације (.pdf 90KB) објављено 21.08.2015.
 4. Измена конкурсна документације 1 (.pdf 333KB) објављено 25.08.2015.
 5. Објашњење конкурсна документације (.pdf 88KB) објављено 26.08.2015.
 6. Објашњење конкурсна документације (.pdf 70KB) објављено 07.09.2015.
 7. Измена конкурсна документације 2 (.pdf 309KB) објављено 08.09.2015.
 8. Обавештење о продужењу рока (.pdf 88KB) објављено 08.09.2015.

Јавна набавка добара - Делови тракастих транспортера са кофицама (елеватора) са услугом монтаже, редни број набавке 27/15

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka baz objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf 173КB) објављено 05.08.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 477КB) објављено 05.08.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 93KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности услуга – Сервисирање и поправка гасних пећи Алфа плам - "Midi lux", редни број набавке M-30/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 108KB) објављено 05.08.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 385KB) објављено 05.08.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка (.pdf 93KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Набавка поклона (плакета), редни број набавке M-29/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 149KB) објављено 31.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 471KB) објављено 31.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 123KB) објављено 19.08.2015.

Јавна набавка услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних инсталација, редни број набавке 26/15

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (.pdf 179KB) објављено 28.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 588KB) објављено 28.07.2015.
 3. Одлука о додели уговора (.pdf 2MB) објављено 14.08.2015.
 4. Обавештења о обустави поступка (.pdf 96KB) објављено 14.08.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (.pdf 98KB) објављено 08.09.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору за партију 7 (.pdf 95KB) објављено 08.09.2015.

Јавна набавка услуга – Сервис, контрола и еталонирање вага и микропипета, редни број набавке 25/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 105KB) објављено 24.07.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 564KB) објављено 24.07.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка(.pdf 76KB) објављено 14.09.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 2(.pdf 123KB) објављено 23.09.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију 3(.pdf 123KB) објављено 23.09.2015.

Јавна набавка добара – Набавка прикључних машина (сејалице и тањираче), редни број набавке 24/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 151KB) објављено 24.07.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 461KB) објављено 24.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору за партију 1(.pdf 161KB) објављено 30.09.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 160KB) објављено 30.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Комуникациона средства и опрема, редни број набавке M-28/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 209KB) објављено 22.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 500KB) објављено 22.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 88KB) објављено 28.07.2015.
 4. Измена конкурсне документације (.pdf 508KB) објављено 29.07.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока (.pdf 80KB) објављено 29.07.2015.
 6. Обавештење о обустави поступка(.pdf 80KB) објављено 17.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Електронска опрема, редни број набавке M-27/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 209KB) објављено 22.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 530KB) објављено 22.07.2015.
 3. Измена конкурсне документације (.pdf 523KB) објављено 29.07.2015.
 4. Обавештење о продужењу рока (.pdf 90KB) објављено 29.07.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 93KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Електрична опрема и апарати, редни број набавке M-26/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 209KB) објављено 22.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 545KB) објављено 22.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 91KB) објављено 28.07.2015.
 4. Измена конкурсне документације (.pdf 522KB) објављено 29.07.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока (.pdf 80KB) објављено 29.07.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 96KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Набавка поклона (плакета), редни број набавке M-25/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 209KB) објављено 21.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 534KB) објављено 21.07.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка (.pdf 90KB) објављено 31.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Микробиолошки инкубатор са хлађењем, редни број набавке M-21/15

 1.  Позив за подношење понуда (.pdf 154KB) објављено 16.07.2015.
 2.  Конкурсна документација (.pdf 450KB) објављено 16.07.2015.
 3.  Објашњење конкурсне документације 1 (.pdf 123KB) објављено 17.07.2015.
 4.  Измена конкурсне документације 1 (.pdf 464KB) објављено 17.07.2015.
 5. Обавештење о продужењу рока (.pdf 76KB) објављено 17.07.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору  (.pdf 123KB) објављено 13.08.2015.

Јавне набавка мале вредности услугаa – Набавка поклона (USB flash меморије), редни број набавке M-24/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 213KB) објављено 16.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 525KB) објављено 16.07.2015.
 3. Измена конкурсне документације (.pdf 158KB) објављено 17.07.2015.
 4. Обавештење о продужењу рока (.pdf 82KB) објављено 17.07.2015.
 5. Објашњење конкурсне документације 1 (.pdf 90KB) објављено 21.07.2015.
 6. Објашњење конкурсне документације 2 (.pdf 76KB) објављено 23.07.2015.
 7. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 125KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности услуга – Услуга хотелског смештаја, редни број набавке M-22/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 209KB) објављено 15.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 437KB) објављено 15.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 125КB) објављено 01.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара– Piće za potrebe Instituta za kukuruz "Zemun Polje", редни број набавке M-23/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 214KB) објављено 15.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 762KB) објављено 15.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 124KB) објављено 13.08.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору za partiju 2 (.pdf 124KB) објављено 13.08.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (.pdf 123KB) објављено 13.08.2015.

Јавне набавке мале вредности услуга – Услуге збрињавања опасног отпада, редни број набавке M-13/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 212KB) објављено 10.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 493KB) објављено 10.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације 1 (.pdf 179KB) објављено 16.07.2015.
 4. Објашњење конкурсне документације 2 (.pdf 257KB) објављено 16.07.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 122KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Производи за чишћење и полирање, редни број набавке M-20/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 133KB) објављено 09.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 592KB) објављено 09.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 122KB) објављено 13.08.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 123KB) објављено 13.08.2015.

Јавна набавка услуга – Услуге обезбеђења авио карата за службена путовања запослених у иностранство, редни број набавке 23/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 218KB) објављено 08.07.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 487KB) објављено 08.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 92KB) објављено 17.07.2015.
 4. Измена конкурсне документације (.pdf 114KB) објављено 23.07.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 123КB) објављено 01.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Посуде под притиском, бурад и кутије, редни број набавке M-19/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 154KB) објављено 07.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 515KB) објављено 07.07.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 93KB) објављено 21.07.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 161KB) објављено 30.07.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 161KB) објављено 30.07.2015.

Јавна набавка услуга - Сервисирање и поправка "Wintersteiger" пољопривредне механизације, редни број набавке 20/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 106КB) објављено 06.07.2015.
 2. Invitation to bid (.pdf 72KB) објављено 06.07.2015.
 3. Конкурсна документација(.pdf 457KB) објављено 06.07.2015.
 4. Измена конкурсне документације 1 (.pdf 576KB) објављено 20.07.2015.
 5. Објашњење конкурсне документације 1 (.pdf 94KB) објављено 21.07.2015.
 6. Измена конкурсне документације 2 (.pdf 532KB) објављено 21.07.2015.
 7. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 90KB) објављено 19.08.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Комуникациона средства и опрема, редни број набавке M-16/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 210KB) објављено 03.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 474KB) објављено 03.07.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 90KB) објављено 22.07.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Електронска опрема, редни број набавке M-15/15

 1. Позив за подношење понуда  (.pdf 209KB) објављено 03.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 499KB) објављено 03.07.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 89KB) објављено 22.07.2015.

Јавне набавке мале вредности добара– Електрична опрема и апарати, редни број набавке M-14/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 210KB) објављено 03.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 520KB) објављено 03.07.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 89KB) објављено 22.07.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Штампани материјал, редни број набавке 22/15

 1. Позив за подношење понуда штампани (.pdf 141KB) објављено 03.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 567KB) објављено 03.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 177KB) објављено 24.07.2015.
 4. Измена Конкурсна документација (.pdf 109KB) објављено 24.07.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 121КB) објављено 01.09.2015.

Јавна набавка добара – Рекламне мајице, редни број набавке 21/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 204KB) објављено 03.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 572КB) објављено 03.07.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације 1  (.pdf 90КB) објављено 16.07.2015.
 4. Објашњење конкурсне документације 2  (.pdf 1МB) објављено 20.07.2015.
 5. Измена конкурсне документације 1 (.pdf 162КB) објављено 20.07.2015.
 6. Објашњење конкурсне документације 3 (.pdf 163КB) објављено 23.07.2015.
 7. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 122KB) објављено 02.09.2015.
 8. Обавештење о закљученом уговору за партију 2(.pdf 123KB) објављено 10.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Пиће за потребе Института за кукуруз "Земун Поље", редни број набавке M-17/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 156КB) објављено 02.07.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 615KB) објављено 02.07.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка (.pdf 93KB) објављено 14.07.2015.

Јавна набавка радова – Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке M-18/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 212KB) објављено 01.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 742KB) објављено 01.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 85KB) објављено 30.07.2015.

Јавна набавка услуга  – Угоститељске услуге припреме хране за манифестацију "Дан поља ЗП хибрида", редни број набавке 9/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 146KB) објављено 01.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 399KB) објављено 01.07.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 123KB) објављено 14.08.2015.

Јавна набавка радова – Израда и замена перфорираних подова у дванаест бинова сушаре, редни број набавке 19/15

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (.pdf 171KB) објављено 26.06.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 1,5MB) објављено 26.06.2015.
 3. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (.pdf 921KB) објављено 14.07.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 83KB) објављено 17.07.2015.

Јавна набавка добара - Делови тракастих транспортера са кофицама (елеватора) са услугом монтаже, редни број набавке 18/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 146КB) објављено 01.07.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 443КB) објављено 01.07.2015.
 3. Обавештења о обустави поступка (.pdf 91КB) објављено 04.08.2015.

Јавна набавка добара - Канцеларијски и штампани материјал , по партијама, редни број набавке 17/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 148КB) објављено 04.06.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 740KB) објављено 04.06.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору 1 (.pdf 96KB) објављено 04.08.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору 2 (.pdf 85KB) објављено 04.08.2015.

Јавна набавка добара - Хемикалије за лабораторије, редни број набавке 16/15

 1. Позив за подношење понуда(.pdf 158KB) објављено 15.06.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 1,19MB) објављено 15.06.2015.
 3. Објашњење конкурсна документације 1 (.pdf 258KB) објављено 09.07.2015.
 4. Објашњење конкурсна документације 2 (.pdf 96KB) објављено 09.07.2015.
 5. Објашњење конкурсна документације 3 (.pdf 86KB) објављено 10.07.2015.
 6. Објашњење конкурсна документације 4 (.pdf 91KB) објављено 10.07.2015.
 7. Измена конкурсне документације 1(.pdf 633KB) објављено 10.07.2015.
 8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(.pdf 74KB) објављено 10.07.2015.
 9. Објашњење конкурсна документације 5 (.pdf 184KB) објављено 14.07.2015.
 10. Објашњење конкурсна документације 6 (.pdf 87KB) објављено 14.07.2015.
 11. Објашњење конкурсна документације 7 (.pdf 85KB) објављено 16.07.2015.
 12. Објашњење конкурсна документације 8 (.pdf 122KB) објављено 16.07.2015.
 13. Измена конкурсна документације  2(.pdf 1MB) објављено 16.07.2015.
 14. Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda(.pdf 74KB) објављено 16.07.2015.
 15. Обавештења о обустави поступка (.pdf 93KB) објављено 10.08.2015.
 16. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 99KB) објављено 02.09.2015.
 17. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 97KB) објављено 02.09.2015.
 18. Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (.pdf 109KB) објављено 09.09.2015.
 19. Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (.pdf 95KB) објављено 01.09.2015.
 20. Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (.pdf 97KB) објављено 09.09.2015.
 21. Обавештење о закљученом уговору за партију 7 (.pdf 97KB) објављено 01.09.2015.
 22. Обавештење о закљученом уговору за партију 9 (.pdf 97KB) објављено 01.09.2015.
 23. Обавештење о закљученом уговору за партију 12 (.pdf 96KB) објављено 01.09.2015.
 24. Обавештење о закљученом уговору за партију 14 (.pdf 97KB) објављено 01.09.2015.
 25. Обавештење о закљученом уговору за партију 8 (.pdf 96KB) објављено 07.09.2015.
 26. Обавештење о закљученом уговору за партију 10 (.pdf 96KB) објављено 07.09.2015.
 27. Обавештење о закљученом уговору за партију 11 (.pdf 96KB) објављено 07.09.2015.

Јавне набавке мале вредности добара– Препарати за подмазивање M-10/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 153КB) објављено 29.05.2015.
 2. Конкурсна документација(.pdf 537KB) објављено 29.05.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 82KB) објављено 06.07.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 83KB) објављено 06.07.2015.

 Јавна набавка радова – Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за кукуруз "Земун Поље" , редни број набавке 15/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 205КB) објављено 22.05.2015.
 2. Конкурсна документација (.pdf 854KB) објављено 22.05.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 84KB) објављено 09.07.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Млечни производи, редни број набавке M-12/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 207КB) објављено 21.05.2015.
 2. Конкурсна документације(.pdf 454KB) објављено 21.05.2015.
 3. Izmena Конкурсне документације 1(.pdf 668KB) објављено 26.05.2015.
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(.pdf 77KB) објављено 26.05.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 158KB) објављено 26.06.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Пекарски производи, редни број набавке M-11/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 207КB) објављено 21.05.2015.
 2. Конкурсна документације(.pdf 548KB) објављено 21.05.2015.
 3. Измена конкурсне документације 1(.pdf 582KB) објављено 26.05.2015.
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(.pdf 77KB) објављено 26.05.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf 158KB) објављено 25.06.2015.

Јавне набавке мале вредности добара – Алат, ситан инвентар и потрошни материјал, по партијама, редни број набавке M-9/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 212КB) објављено 14.05.2015.
 2. Конкурсна документације(.pdf 2MB) објављено 14.05.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору 1 (.pdf 84KB) објављено 08.06.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору 2 (.pdf 161KB) објављено 15.06.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору 3 (.pdf 160KB) објављено 08.06.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору 4 (.pdf 83KB) објављено 15.06.2015.
 7. Обавештење о закљученом уговору 5 (.pdf 82KB) објављено 08.06.2015.
 8. Обавештење о закљученом уговору 6 (.pdf 82KB) објављено 08.06.2015.
 9. Обавештење о закљученом уговору 7 (.pdf 83KB) објављено 08.06.2015.
 10. Обавештење о закљученом уговору 8 (.pdf 83KB) објављено 08.06.2015.

 Јавна набавка радова – Израда и замена перфорираних подова у дванаест бинова сушаре, редни број набавке 14/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 143КB) објављено 12.05.2015.
 2.  Конкурсна документације (.pdf 1MB) објављено 12.05.2015.
 3. Обавештење о обустави поступка (.pdf 77KB) објављено 26.06.2015.

Јавне набавке мале вредности добара– Кафа, чајеви и сродни производи, редни број набавке M-8/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 211КB) објављено 30.04.2015.
 2. Конкурсна документације (.pdf 522КB) објављено 30.04.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације (.pdf 87КB) објављено 07.05.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 123КB) објављено 03.06.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 123КB) објављено 03.06.2015.
 6. Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (.pdf 123КB) објављено 03.06.2015.

Јавна набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - Делови машина пољпопривреду и шумарство, за партије 6, 8 и 9, редни број набавке 13/15

 1. Конкурсна документације (.pdf 755КB) објављено 30.04.2015.

Јавна набавка услуга  - Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација и одржавања грејних инсталација, по партијама, редни број набавке 11/15

 1. Позив за подношење понуда (.pdf 156КB) објављено 27.04.2015.
 2. Конкурсна документације (.pdf 1MB) објављено 27.04.2015.
 3. Објашњење конкурсне документације 1(.pdf 73KB) објављено 05.05.2015.
 4. Објашњење конкурсне документације 2(.pdf 153KB) објављено 21.05.2015.
 5. Објашњење конкурсне документације 3(.pdf 87KB) објављено 25.05.2015.
 6. Објашњење конкурсне документације 4(.pdf 105KB) објављено 25.05.2015.
 7. Објашњење конкурсне документације 5(.pdf 87KB) објављено 25.05.2015.
 8. Obaveštenje o produženju roka 1(.pdf 81KB) објављено 26.05.2015.
 9. Измена конкурсне документације 1(.pdf 1MB) објављено 26.05.2015.
 10. Obaveštenje o produženju roka 2(.pdf 75KB) објављено 27.05.2015.
 11. Измена конкурсне документације 2(.pdf 1MB) објављено 27.05.2015.
 12. Обавештења о обустави поступка (.pdf 98MB) објављено 07.07.2015.
 13. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (.pdf 97KB) објављено 24.07.2015.
 14. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (.pdf 95KB) објављено 24.07.2015.
 15. Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (.pdf 96KB) објављено 24.07.2015.
 16. Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (.pdf 97KB) објављено 24.07.2015.
 17. Обавештење о закљученом уговору за партију 8 (.pdf 97KB) објављено 24.07.2015.
 18. Обавештење о закљученом уговору за партију 10 (.pdf 96KB) објављено 24.07.2015.
 19. Обавештење о закљуценом уговору за партију 6 (.pdf 97KB) објављено 31.07.2015.