ИСО стандард

др Зоран Думановић-Руководилац управе за квалитет

Институт за кукуруз "Земун Поље"

Дефинише своју политику квалитета коју дистрибуира на све нивое, интерно и екстерно. Политика квалитета се односи на систем менаџмента квалитетом (ИСО-9001:2008).

Политика квалитета

  Политика обезбеђење квалитета производа и услуга је заснована на:
 • задовољењу захтева и испуњавању очекивања корисника
 • задовољењу највиших светских стандарда који се односе на наше производе и услуге
 • континуираном научно–истраживачком раду у циљу стварања нових производа и технологија
  Циљеви квалитета су:
 • подизање квалитета производа и услуга унапређењем постојећих технологија и перманентном обуком запослених
 • развој нових производа и услуга према захтевима корисника праћењем трендова тржишта
 • унапређење научно истраживачког рада и промовисање резултата усавршавањем запослених и подржавањем њихове креативности
 • Одржавање ЗП бренда међу водећима на домаћем и ширење на страним тржиштима професионалним приступом послу на свим нивоима

Сваки запослени одговорним радом даје допринос остваривању политике и циљева квалитета Систем менаџмента квалитетом, усклађен са стандардом

ИСО-9001:2008

омогућава нам да производи и услуге буду конкурентни на тржишту и да остваримо безбедност, поузданост и ефикасност у пословним активностима