др Горан Тодоровић,

Директор сектора за семенарство

Е-маил: gtodorovic@mrizp.rs
Телефон: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

Перица Косанић, дипл. инж,

Руководилац Одељења за комерцијално семе

Е-маил: pkosanic@mrizp.rs
Телефон: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

мр Миољуб Мишовић,

Руководилац Одељења за дораду семена

Е-маил: ncurcic@mrizp.rs
Телефон: +381 11 37 56 704
+381 11 37 56 292
+381 11 37 54 958

Владимир Човић, дипл. инж.

Шеф Одсека за производњу у Земун Пољу

 dipl. inž Valentina Zdjelar

Е-маил: vcovic@mrizp.rs
Телефон: +381 11 37 53 090

Драган Колчар, дипл. инж.

Шеф Одсека за производњу у Крњешевцима

 dipl. inž Valentina Zdjelar

Е-маил: dkolcar@mrizp.rs
Телефон: +381 22 39 13 10