др Горан Тодоровић,

Директор сектора за семенарство Е-маил: gtodorovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704 +381 11 37 56 292 +381 11 37 54 958

Перица Косанић, дипл. инж,

Руководилац Одељења за комерцијално семе Е-маил: pkosanic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704 +381 11 37 56 292 +381 11 37 54 958

мр Миољуб Мишовић,

Руководилац Одељења за дораду семена Е-маил: ncurcic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704 +381 11 37 56 292 +381 11 37 54 958

Владимир Човић, дипл. инж.

Шеф Одсека за производњу у Земун Пољу  dipl. inž Valentina Zdjelar Е-маил: vcovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 53 090

Драган Колчар, дипл. инж.

Шеф Одсека за производњу у Крњешевцима  dipl. inž Valentina Zdjelar Е-маил: dkolcar@mrizp.rs Телефон: +381 22 39 13 10