др Ненад Делић,виши научни сарадник

Директор Сектора за НИР dr Nenad Delic Е-маил: ndelic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Зоран Чамџија,научни сарадник

Руководилац одељења за оплемењивање Zoran-Čamdžija Е-маил: zcamdzija@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Виолета Анђелковић, научни саветник

Шеф банке гена Violeta Andjelković Е-маил: avioleta@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Миломир Филиповић, научни саветник

Шеф Групе за селекцију раних хибрида кукуруза MIlomir Filipovic Е-маил: mfilipovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Никола Грчић, истраживач сарадник

Шеф Групе за селекцију раних хибрида кукуруза Nikola Grčić Е-маил: ngrcic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Јелена Ванчетовић, научни саветник

Шеф Групе за селекцију раних хибрида кукуруза пожељних не квантитативних својстава и мушку стерилност COntact Е-маил: vjelena@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Горан Станковић, истраживач сарадник

Шеф Групе за селекцију касних хибрида кукуруза mr Goran Stankovic Е-маил: gstankovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Јелена Срдић, Виши научни саветник

Шеф групе за селекцију хибрида кукуруза специфичних својстава Јелена Срдић Е-маил: jsrdic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Мирјана Сребрић, научни сарадник

Шеф Групе за селекцију соје Mirjana Srebrić Е-маил: msrebric@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Драган Игњатовић - Мицић, научни саветник

Шеф Лабораторије за молекуларну генетику и физиологију dr Dragana Ignjatovic-Micic Е-маил: idragana@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Милан Стевановић, научни сарадник

Шеф групе за техничку подршку и механизоване операције Milan Stevanović Е-маил: mstevanovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Славица Станковић, научни саветник

Шеф Лабораторије за фитопатологију и ентомологију dr Slavica Stankovic Е-маил: sstojkov@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Дејан Додиг, научни саветник

Шеф Групе за селекцију стрних жита Dejan-Dodig Е-маил: ddodig@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Милена Симић, научни саветник

Шеф Групе за агроекологију и агротехнику dr Milena Simic Е-маил: smilena@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Милица Радосављевић, научни саветник

Шеф Групе за прехрамбену технологију и биохемију Milica-Radosavljević Е-маил: rmilica@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Миле Сечански, научни сарадник

Руководилац Оделења за основно семе COntact Е-маил: msecanski@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

др Јован Павлов, научни сарадник

Руководилац оделења за научно техничку сарадњу Jovan Pavlov Е-маил: jpavlov@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704