Банка гена

banka-gena-mala

др Виолета Анђелковић, Шеф Банке гена др Војка Бабић др Наталија Кравић

Прво систематско сакупљање локалних популација кукуруза на територији бивше Југославије било је у периоду од 1961- 1964.године, у организацији Југословенског савезног удружења истраживача и Департмана за пољопривреду Сједињених Америчких Држава (USDA). Око 1000 узорака је сакупљено и груписано у 16 група, на основу морфолошких и биолошких својстава 392 узорка. Анализа преосталих узорака, спроведена је у наредним периоду, а коначна класификација обухватила је 18 агро-еколошких група. Сакупљање нових узорака је настављено и у наредним годинама и у току 1997.године сви узорци локалних популација кукуруза (укупно 2217), анализирани су по CIMMYT/IBPGR дескриптору. Опширније

Лабораторија за фитопатологију и ентомологију

fitopatologija-mala

Istraživanje i razvoj-fitopatologija

Истраживачки тим: др Славица Станковић, Руководилац лабораторије др Јелена Левић Циљеви истраживања - Изналажење извора - донора отпорности и побољшање отпорности кукуруза према економски најзначајнијим паразитима листа, стабла и клипа.

Проучавање екосистема кукуруза

Проучавање паразитских врста гљива, бактерија и вируса у екосистему кукуруза и увођење нових метода за њихову дијагностику.

Опширније

Оплемењивање

oplemenjivanje-kukuruza-mala

Истраживање и развој - оплемењивање

Руководилац Одељења за оплемењивање: др Зоран Чамџија

Оплемењивање кукуруза

Циљеви – стварање хибрида високог генетичког потенцијала родности и високог квалитета зрна свих ФАО група зрења, погодних за различите услове гајења, потребе и намене. Програм оплемењивања кукуруза у Институту за кукуруз је заснован на концепту инбридинг-хибридизација и обухвата: Опширније

Научно-техничка сарадња

tehnologija-prerade-mala

Истраживање и развој - одељење за гајење и искоришћавање кукуруза

др Јован Павлов, Руководилац одељења за научно-техничку сарадњу

Институт за кукуруз  «Земун Поље» је већ више од шест деценија лидер у области истраживања, као и у производњи хибридног семена кукуруза у нашој земљи. Поред тога,  комерцијална и научно-техничка активност Института за кукуруз одвија се у више од двадесет земаља широм света. Вишедеценијски рад на оплемењивању кукуруза резултирао је регистрацијом више од сто хибрида у иностранству, а као резултат рада на оплемењивању стрних жита у земљама ЕУ регистроване су једна сорта пшенице и једна сорта јечма.

Опширније

Лабораторија за молекуларну генетику и физиологију

fiziologija-mala

Истраживање и развој - физиологија

Истраживачки тим: др Драгана Игњатовић-Мицић, Шеф лабораторије др Снежана Младеновић Дринић др Драган Ковачевић др Ана Николић др Данијела Ристић дипл. биол. Марија Костадиновић

Опширније

Основно семе

osnovno-seme-mala

Истраживање и развој - основно семе

др Миле Сечански, Руководилац Одељења за основно семе

Предосновно - селекционерово семе кукуруза

Anika Nišavić dipl.inž Maja Marinković Spec.dipl.inž
Циљ програма је очување генетичке чистоће и умножавање селекционеровог семена кукуруза.
  • Умножавање селекционеровог семена у техничкој изолацији методом “клип на ред”
  • Дескрипција и карактеризација комерцијалних линија кукуруза
Опширније

Агроекологија и агротехника

gajenje-kukuruza-mala

Истраживање и развој - гајење кукуруза

др Милена Симић, Шеф Групе др Весна Драгичевић др Бранка Кресовић др Игор Спасојевић дипл. инг. Милан Бранков Програм истраживачког рада групе за Гајење кукуруза се односи на унапређење гајења ратарских усева применом система агротехничких мера у природном и иригационом водном режиму, у циљу стварања услова за максимално коришћење генетског потенцијала родности хибрида и сорти.

Програм истраживачког рада обухвата проучавање агротехничких мера у условима природног и иригационог водног режима земљишта у циљу стварања услова за максимално коришћење генетског потенцијала родности хибрида и сорти. Експериментална истраживања се обављају са аспекта избора хибрида и сорти за различите агроеколошке услове, затим плодореда, обраде земљишта, ђубрења, сетве и заштите од корова.

Опширније

Прехрамбрена технологија и биохемија

biotehnologija-mala

Истраживање и развој - биотехнологија

др Милица Радосављевић, Шеф Групе др Слађана Жилић др Марија Милашиновић-Шеремешић др Валентина Семенченко Маријана Јанковић, дипл. инж Душанка Терзић, дипл.инж Снежана Јовановић, дипл.инж

Опширније

Публикација

publikacija-mala
Опширније