испитивање-ефикансости-пестицида

Производи и услуге - испитивање ефикасности пестицида

Овлашћена лица: др Јелена Левић, фитопатолог
Решењем Савезног Министарства за пољопривреду, Институт за кукуруз је овлашћен за испитивање биолошке ефикасности пестицида у усевима кукуруза и соје.

У Институту за кукуруз се већ дужи низ година врше испитивања биолошке ефикасности пестицида и њихове токсичности на различите генотипове кукуруза.

Лабораторије за хербологију, ентомологију, фитопатологију и испитивање квалитета семена поседују значајне истраживачке потенцијале, научне резултате и богато искуство у контроли семенског и меркантилног усева кукуруза и соје.