Делатност

Институт

Институт за кукуруз Земун Поље је водећа установа у земљи у примени научно-истраживачког рада, која се бави стварањем, производњом и увођењем нових високоприносних, квалитетних хибрида кукуруза и сорти соје за различите агроеколошке услове гајења, различите потребе и намене.

Делатности

 1. Научно-истраживачка
 2. Производна
 3. Маркетинг
 4. Комерцијално-финансијска
1. Научно-истраживачка делатност
  Програм научно-истраживачког рада се одвија у оквиру пројеката које реализују тимови истраживача и стручних сарадника. Основна програмска оријентација Института обухвата:
 • стварање хибрида кукуруза и сунцокрета, сорти соје и пшенице високог потенцијала родности и квалитета, за различите услове гајења, потребе и намене
 • основна истраживања у примењеним и развојним програмима у оплемењивању, производњи семена, гајењу и коришћењу ЗП сорти и хибрида
 • развој и примена ЗП система производње усева ради добијања високих и стабилних приноса у различитим агроеколошким условима гајења
 • развој технолошких метода и поступака прераде зрневља ратарских култура ради добијања производа за исхрану људи, домаћих животиња и индустријску прераду
 • школовање и обучавање кадрова
2. Производна делатност Производна активност Института односи се, углавном, на организацију производње семена ЗП хибрида кукуруза и сунцокрета, ЗП сорти соје и пшенице.
  У оквиру производне делатности Института, обављају се следеће активности:
 • производња основног и комерцијалног семена ЗП хибрида кукуруза и сунцокрета као и ЗП сорти соје и пшенице
 • сушење, дорада и складиштење ЗП хибридног семена кукуруза и сунцокрета као и ЗП сорти соје и пшенице
 • биљна производња на пољопривредним добрима у Земун Пољу и Крњешевцима
3. Маркетинг
  Маркетиншка активност Института обухвата анализу тржишта и промотивне активности у циљу пласмана семена ЗП хибрида кукуруза и сунцокрета као и ЗП сорти соје и пшенице. Ове активности обухватају:
 • Израда годишњих планова активности
 • Анализа тржишта
 • Промоције путем електронских медија, штампаних медија као и непосредним контактом са купцима
 • Израда и емитовање рекламних спотова
4. Комерцијално-финансијска делатност
  У оквиру комерцијално-финансијске делатности, обавља се пласман ЗП производа на тржиштима у земљи и иностранству. Активности Института за кукуруз, у овој делатности, обухватају:
 • Промет комерцијалног и основног ЗП семена хибридног кукуруза и сунцокрета као и сорти соје и пшенице
 • Израду годишњих и вишегодишњих производно-финансијских планова
 • Контролу економичности пословања
 • Развој пословног информационог система

Ресурси

 • банка биљних гена кукуруза са преко 5,500 узорака локалних и иностраних генотипова кукуруза
 • центар за дораду семена капацитета 8,700т
 • шест истраживачких лабораторија
 • 1,400 ха обрадивих површина
 • експериментална станица за селекцију раних ЗП хибрида кукуруза на Планиници, код Ваљева, на надморској висини од 670м

Кадровска структура

 • 310 запослена
 • 49 доктора наука
 • 3 магистара
 • 64 са високом стручном спремом