Istraživači Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ učestvovali su na međunarodnoj konferenciji 14th European Nutrition Conference (ENC) FENS 2023, koja se održala u Beogradu od 14. do 17. novembra 2023. godine. Ovoj konferenciji, održanoj u Sava Centru, je prisustvovalo preko 1000 učesnika sa oko 750 poster i oralnih prezentacija. Konferencija je bila organizovana kroz ključna predavanja, simpozijume, edukativne radionice, interaktivne sesije, poster prezentacije i sesije za upoznavanje prehrambenih i farmaceutskih industrija od interesa kako za studente, tako i za mlade istraživače u oblasti ishrane.

Naši istraživači dr Valentina Nikolić, dr Marijana Simić, dr Slađana Žilić i doktorandi Beka Sarić i Danka Milovanović su se na skupu predstavili u okviru poster sekcije sa dva rada: Impact of dry-heat treatment temperature on the bioactive compounds and techno-functional properties of maize flour i Assessment of acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural content in corn-based snack products marleted in Serbia.