Training School pod nazivom “Approach to assessment of acrylamide mitigation measures in cereal-based food processing” u okviru COST Action 21149 – Acryred, održan je u Bratislavi u National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute 7. i 8. septembra 2023. Na ovom treningu, od naših istraživača, učestvovala je dr Slađana Žilić, kao predavač po pozivu sa prezentacijom  „Aspects of acrylamide mitigation measures: impact on nutritional profile“, dok je Beka Sarić, kao mladi istraživač, pozvana da bude polaznik treninga.

Prvog dana treninga predavanja su održali vrlo cenjeni i priznati istraživači u oblasti hemije hrane sa akcentom na Maillard reakciju i termički indukovane kontaminente, prof. dr Nigel Halford, rukovodilac projekta, prof. dr Vural Gökmen, dr Zuzana Ciesarová, dr Marta Mesias, dr Jana Hajslová, prof. dr Jane Parker i dr Tanya Curtis. Drugi dan treninga bio je usmeren na praktičnu obuku polaznika. U laboratorijama Food Research Institute polaznici kursa, između ostalog, upoznati su LC/MS/MS metodama analiza akrilamida i asparagine.