Na III Međunarodnoj konferenciji „UNIFood2024“ koja je održana 28.06. do 29.06.2024. godine u Beogradu, u Rektoratu Beogradskog Univerziteta, naš doktorand Beka Sarić, zaposlena u Grupi za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, održala je usmeno predavanje pod nazivom „Effect of different sugar types on HMF content and color of wholegrain wheat-based cookies“.

Učešće na konferenciji, našim mladim istraživačima, pružilo je mogućnost za sticanje novih znanja i ostvarivanje kontakata sa istraživačima iz cele Evrope iz oblasti tehnologije i hemije hrane.