Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije podržalo je Projekat Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ pod nazivom PRIMENA AGROTEHNIČKIH MERA U CILjU DEFINISANjA AGRONOMSKE STRATEGIJE ZA REDUKCIJU AKRILAMIDA I PROIZVODNjU ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE NA BAZI KUKURUZA, a u cilju unapređenja sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Diseminacija rezultata istraživanja biće prvenstveno usmerena na poljoprivredne proizvođače, a radi podizanja standarda u primarnoj proizvodnji kukuruza koja kao krajnji cilj ima proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane na bazi ove žitarice.

Preliminarni rezultati istraživanja Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ ukazuju da primena đubriva na bazi sumpora mogu uticati na metabolizam azota, uslovljavajući smanjenje sadržaja slobodnog asparagina u zrnu kukuruza za čak 20% u zavisnosti od hibrida. Niži sadržaj ove neesencijalne amino kiseline u osnovnoj sirovini preduslov je za proizvodnju hrane sa niskim/prihvatljivim vrednostima akrilamida što je od posebne važnosti za proizvođače prvenstveno pekarskih i konditorskih proizvoda. Nastavak ovih istraživanja koja će našim poljoprivrednicima pružiti pouzdane podatke očekuje se i kroz učešće istraživača Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ u međunarodnom projektu (Cost Action) podržanom od strane Evropske Unije (European Cooperation in Science and Technology).